Dziennik resortowy

Dz.Urz.URPLWMiPB.2012.1.1

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 listopada 2012 r.

KOMUNIKAT
PREZESA URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie daty, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2012 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2012 FP IX)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. Nr 82, poz. 451, ze zm.) ogłasza się, iż datą, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2012 do Farmakopei Polskiej wydanie IX (Suplement 2012 FP IX) w zakresie wymagań narodowych, tj. nieposiadających odpowiedników w Farmakopei Europejskiej (teksty opublikowane w dziale "Monografie narodowe" oraz działy "Wykaz dawek" i "Wykaz substancji bardzo silnie działających, silnie działających oraz środków odurzających"), jest dzień 1 stycznia 2013 r.