Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1992.1.6

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 1992 r.

KOMUNIKAT Nr 2/92
MINISTERSTWA FINANSÓW
z dnia 17 stycznia 1992 r.
w sprawie cen spirytusu luzem.

Komunikuje się, że decyzją nr PDC/101/91 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 1991 r. postanowiono, co następuje:
W decyzji nr PDC/55/91 Ministra Finansów z dnia 31 lipca 1991 r. w sprawie spirytusu luzem (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 59), zmienionej decyzją nr PDC/91/91 z dnia 21 października 1991 r. - Wykaz cen zbytu luzem - w załączniku nr 1 do decyzji (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 14, poz. 71) otrzymuje brzmienie, jak niżej:
Poz.Rodzaj spirytusuCena zbytu w zł za dm3 100%
kolumna Akolumna Bkolumna C
12345
1Spirytus rektyfikowany luksosowy (PN-74/A-79522)205.000--
2Spirytus rektyfikowany wyborowy (PN-74/A-79522)199.000--
3Spirytus rektyfikowany zwykły (PN-74/A-79522)195.00012.00011.000
4Spirytus rektyfikowany zwykły (PN-74/A-79522) przeznaczony do:
1) wytwarzania leków-10.000-
2) wytwarzania wyrobów zielarskich nie

zaliczonych do leków

-24.000-
3) wytwarzania napojów alkoholowych

typu win - niskoprocentowych i

napojów winopochodnych (SWW 2471-6),

miodów pitnych (SWW 2473), napojów

typu honey drink" i "honey liquor",

ekstrakcji ziół wermuthowych przy

produkcji napojów winnych oraz

wytwarzania innych napojów

alkoholowych o zawartości alkoholu

do 18%, nie zaliczonych do wyrobów

przemysłu spirytusowego (SWW 244),

piwa (SWW 2483) i win (SWW 2471 i

2472)

-65.000-
4) wytwarzania koncentratów

(preparatów) w rodzaju używanych do

produkcji napojów oraz wytwarzania

esencji spożywczych

-50.000-
5Spirytus surowy (PN-90/A-79523)180.0009.5008.500

Decyzja weszła w życie z dniem 9 grudnia 1991 r.