Departmental acts

Nadanie statutu 6 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2018.134 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu 6 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2018.134 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2018.66 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Oddziału Zewnętrznego w Popowie Aresztu Śledczego w Warszawie-Grochowie.

Dz.Urz.MS.2018.238 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.

Dz.Urz.MS.2018.239 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Lublińcu Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Herbach.

Dz.Urz.MS.2018.245 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Oleśnicy Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2018.258 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie w Pobiedziskach Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Dz.Urz.MS.2018.255 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Prudniku Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Nysie.

Dz.Urz.MS.2018.248 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Szamotułach Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego we Wronkach.

Dz.Urz.MS.2018.251 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Środzie Wielkopolskiej Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Gębarzewie.

Dz.Urz.MS.2018.254 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie dokumentacji ochrony przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.55 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie proporca rozpoznawczego Dowódcy 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. bryg. Józefa Hallera.

Dz.Urz.MON.2018.112 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2018.111 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2018.302 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2018.227 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zniesienia Aresztu Śledczego w Bartoszycach.

Dz.Urz.MS.2018.241 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Aresztu Śledczego w Prudniku.

Dz.Urz.MS.2018.246 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Aresztu Śledczego w Szamotułach.

Dz.Urz.MS.2018.249 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Oddziału Zewnętrznego w Grodzisku Mazowieckim Aresztu Śledczego w Warszawie-Służewcu.

Dz.Urz.MS.2018.237 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Oddziału Zewnętrznego w Warszawie-Bemowie Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

Dz.Urz.MS.2018.236 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Zakładu Karnego w Lublińcu.

Dz.Urz.MS.2018.243 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Zakładu Karnego w Oleśnicy

Dz.Urz.MS.2018.256 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Zakładu Karnego w Oleśnicy

Dz.Urz.MS.2018.256 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.39 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Dz.Urz.MŚ.2018.47 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2018.88 | obwieszczenie z dnia 23 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie Systemu Informacji Operacyjnych.

Dz.Urz.KGP.2018.86 | decyzja z dnia 23 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie przez urzędy górnicze wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2018.167 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w La Louviére (Królestwo Belgii).

Dz.Urz.MSZ.2018.42 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Turnusy profilaktyczno - rehabilitacyjne i turnusy antystresowe w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.79 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Genval (Królestwo Belgii).

Dz.Urz.MSZ.2018.43 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zamówienia publiczne udzielane na potrzeby urzędów górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.166 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Janowskie".

B.I.LP.2018.10.154 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.80 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.81 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie" na lata 2018-2022.

B.I.LP.2018.10.153 | decyzja z dnia 21 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiany danych objętych wpisem na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2018.16 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2018 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MPiT.2018.51 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Organizacja systemu stałych dyżurów w dziale administracji rządowej gospodarka.

Dz.Urz.MPiT.2018.50 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w dziale administracji rządowej gospodarka.

Dz.Urz.MPiT.2018.52 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.53 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2018.44 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2018.44 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.92 | decyzja z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.38 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Zespołu do badania bezpieczeństwa obiegu informacji oraz wypracowania zasad ich ochrony.

Dz.Urz.MS.2018.225 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do badania bezpieczeństwa obiegu informacji oraz wypracowania zasad ich ochrony.

Dz.Urz.MS.2018.225 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2018 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.37 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.36 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2018.19 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący