Departmental acts

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2018.23 | zarządzenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGPSP.2018.24 | zarządzenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.91 | decyzja z dnia 9 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu Komitetowi Audytu dla działu administracji rządowej - sprawiedliwość.

Dz.Urz.MS.2018.283 | zarządzenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów podmiotom leczniczym dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2018.282 | zarządzenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.106 | zarządzenie z dnia 9 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Aplikacja Ewidencja Mienia i Logistyki w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.47 | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Ekwiwalenty pieniężne przysługujące funkcjonariuszom i pracownikom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.40 | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2020.10 t.j. | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.191 | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2020.10 t.j. | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Komisja do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.191 | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Kontrola finansowa w jednostkach organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.44 | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła.

Dz.Urz.ME.2018.21 | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2018.192 | decyzja z dnia 8 października 2018 r. | Akt indywidualny

Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.41 | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2018 r.

Dz.Urz.MS.2018.281 | zarządzenie z dnia 8 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za wrzesień 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.99 | obwieszczenie z dnia 5 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2018 r.

Dz.Urz.MF.2018.100 | obwieszczenie z dnia 5 października 2018 r. | Akt nienormatywny

Nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w 2019 r.

Dz.Urz.MON.2018.161 | decyzja z dnia 4 października 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2018.98 | obwieszczenie z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2018.97 | komunikat z dnia 4 października 2018 r. | Akt indywidualny

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.95 | zarządzenie z dnia 4 października 2018 r. | Akt utracił moc

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.95 | zarządzenie z dnia 4 października 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw opracowania Programu Rozwoju Retencji.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.39 | zarządzenie z dnia 4 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.59 | zarządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Dz.Urz.MPiT.2018.59 | zarządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2019 r.

B.I.LP.2018.11.161 | zarządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej - gospodarka.

Dz.Urz.MPiT.2018.60 | komunikat z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.11.167 | decyzja z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.11.166 | decyzja z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2018.11.168 | decyzja z dnia 3 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.53 | zarządzenie z dnia 3 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Raport Roczny z działalności Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych.

Dz.Urz.MI.2018.41 | obwieszczenie z dnia 2 października 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.39 | zarządzenie z dnia 2 października 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagrody ministra dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.38 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.19 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.19 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2018.19 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2018.3 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Dz.Urz.MON.2018.158 | decyzja z dnia 1 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.CBA.2018.20 | zarządzenie z dnia 1 października 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUM.2018.23 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUM.2018.24 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku.

Dz.Urz.GUM.2018.28 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach.

Dz.Urz.GUM.2018.26 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie.

Dz.Urz.GUM.2018.29 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi.

Dz.Urz.GUM.2018.25 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Poznaniu.

Dz.Urz.GUM.2018.22 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie.

Dz.Urz.GUM.2018.21 | zarządzenie z dnia 28 września 2018 r. | Akt obowiązujący