Departmental acts

Ogłoszenie listy przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym.

Dz.Urz.ULC.2019.21 | obwieszczenie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu.

Dz.Urz.ME.2019.5 | zarządzenie z dnia 25 marca 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Keszthely (Węgry).

Dz.Urz.MSZ.2019.17 | decyzja z dnia 20 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".

Dz.Urz.MSWiA.2019.9 | decyzja z dnia 26 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Funkcjonowanie w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS).

Dz.Urz.MON.2019.55 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Dz.Urz.MSiT.2019.28 | zarządzenie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Dz.Urz.MSiT.2019.28 | zarządzenie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie powołania Komitetu Honorowego Światowej Konferencji Antydopingowej w 2019 r.

Dz.Urz.MSiT.2019.27 | decyzja z dnia 26 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie Opisu systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2019.17 | zarządzenie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2019.29 | zarządzenie z dnia 26 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw organizacji Szczytu Dyplomacji Regionalnej i Ekonomicznej.

Dz.Urz.MPiT.2019.7 | zarządzenie z dnia 22 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa paliwowego Państwa.

Dz.Urz.ME.2019.4 | zarządzenie z dnia 25 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.17 | decyzja z dnia 25 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2019.

Dz.Urz.MON.2019.52 | decyzja z dnia 22 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.51 | zarządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2019.35 | zarządzenie z dnia 22 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2019.35 | zarządzenie z dnia 22 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2019.35 | zarządzenie z dnia 22 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Dz.Urz.MNiSW.2019.35 | zarządzenie z dnia 22 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych".

Dz.Urz.NDAP.2019.7 | zarządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych".

Dz.Urz.NDAP.2019.7 | zarządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych".

Dz.Urz.NDAP.2019.7 | zarządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych".

Dz.Urz.NDAP.2019.7 | zarządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2019.15 t.j. | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2019.13 | zarządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.13 t.j. | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.196 t.j. | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.196 t.j. | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.169 t.j. | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.169 t.j. | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.129 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.129 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.120 | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.120 | decyzja z dnia 6 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Podniesienie klasy Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Kingstonie do klasy konsulatu generalnego.

Dz.Urz.MSZ.2019.16 | decyzja z dnia 19 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Macedonii Północnej.

Dz.Urz.MSZ.2019.15 | decyzja z dnia 19 marca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad i trybu postępowania z dokumentacją w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2019.25 | zarządzenie z dnia 21 marca 2019 r. | Akt jednorazowy