Departmental acts

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.176 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.125 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.125 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.125 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.64 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji dyscyplinarnej dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.64 | zarządzenie z dnia 17 listopada 2017 r. | Akt indywidualny

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.33 t.j. | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.1 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.1 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Tryb wykonywania czynności inspekcyjno-technicznych przez pracowników Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2014.1 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2013 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw wyboru, oceny i odbioru projektów naukowo-badawczych w 2019 r.

Dz.Urz.MSiT.2019.36 | decyzja z dnia 23 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2019.19 | postanowienie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.33 | ogłoszenie z dnia 20 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.32 | ogłoszenie z dnia 20 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.31 | ogłoszenie z dnia 20 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.31 | ogłoszenie z dnia 20 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.30 | ogłoszenie z dnia 20 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu.

Dz.Urz.PKRUS.2019.25 | zarządzenie z dnia 21 maja 2019 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.21 | obwieszczenie z dnia 21 maja 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopnia alarmowego.

Dz.Urz.ABW.2019.7 | zarządzenie z dnia 24 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwot tych dotacji.

Dz.Urz.MI.2019.28 | obwieszczenie z dnia 22 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2019 r.

Dz.Urz.MS.2019.132 | zarządzenie z dnia 22 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2019.25 | zarządzenie z dnia 16 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kazachstanu.

Dz.Urz.MSZ.2019.23 | decyzja z dnia 20 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2019.22 | zarządzenie z dnia 20 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2019.26 | zarządzenie z dnia 22 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2019.44 | zarządzenie z dnia 17 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2019.43 | zarządzenie z dnia 17 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.20 | komunikat z dnia 17 maja 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.106 | zarządzenie z dnia 17 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie negocjacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2019.78 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.77 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.76 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie dostępu Policji do danych dotyczących przelotu pasażera (PNR).

Dz.Urz.KGP.2019.74 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Połączenie jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2019.102 | zarządzenie z dnia 16 maja 2019 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2019.58 | obwieszczenie z dnia 16 maja 2019 r. | Akt indywidualny