Dzienniki resortowe

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Dostępność Plus w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.100 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.170 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjnego Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Poznaniu.

Dz.Urz.CBA.2019.33 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.65 | zarządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dz.Urz.MR.2019.1 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2019.167 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2019.167 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2019.167 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2019.167 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie.

NFZ.2019.167 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ.2019.166 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ.2019.166 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ.2019.166 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ.2019.166 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ.2019.166 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Warunki zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia kompleksowe.

NFZ.2019.166 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkól wyższych.

Dz.Urz.KGP.2019.115 | decyzja z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkól wyższych.

Dz.Urz.KGP.2019.115 | decyzja z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkól wyższych.

Dz.Urz.KGP.2019.115 | decyzja z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Data, od której obowiązują wymagania określone w Suplemencie 2019 do Farmakopei Polskiej wydanie XI.

Dz.Urz.URPLWMiPB.2019.1 | komunikat z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Krajowy System Informacyjny Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.114 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Krajowy System Informacyjny Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.114 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Krajowy System Informacyjny Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.114 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Krajowy System Informacyjny Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.114 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Krajowy System Informacyjny Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.114 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Białowieska".

B.I.LP.2019.12.149 | decyzja z dnia 14 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontynuowanie finansowania w roku 2020 realizacji przedsięwzięć drogowych.

B.I.LP.2019.12.148 | decyzja z dnia 14 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Organizacja kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2019.12.145 | decyzja z dnia 25 października 2019 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie wytycznych pod nazwą "Zasady użytkowania lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2019.12.139 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz lotnisk użytku publicznego, które w ciągu 2018 r. obsłużyły więcej niż 5 000 000 pasażerów.

Dz.Urz.ULC.2019.85 | ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2019 r.

Dz.Urz.MON.2019.251 | decyzja z dnia 4 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Rodziny.

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.43 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.90 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku NIEPRUSZEWO.

Dz.Urz.ULC.2019.84 | ogłoszenie z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Dz.Urz.MS.2019.240 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2019.108 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie wytycznych w zakresie ekspertyz archiwalnych przeprowadzanych przez archiwa państwowe.

Dz.Urz.NDAP.2019.41 | zarządzenie z dnia 3 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Teleinformatyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2019.32 | zarządzenie z dnia 6 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2019.3 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2019.59 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy