Departmental acts

Powołanie członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Dz.Urz.MIniR.2019.24 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia listy obrońców z urzędu.

Dz.Urz.MIniR.2019.23 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Dz.Urz.KGP.2019.90 | decyzja z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego.

Dz.Urz.MKiDN.2019.77 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Regulamin Wolontariatu w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2019.7.82 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie kontroli prowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

NFZ.2019.89 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2019.22 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.129 | decyzja z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego oraz Edukacji Prawnej.

Dz.Urz.MS.2019.146 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2019.29 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.55 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie osoby zastępującej Inspektora Ochrony Danych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.30 | zarządzenie z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Ministerstwie Cyfryzacji instrukcji inwentaryzacyjnej.

Dz.Urz.MC.2019.17 | zarządzenie z dnia 29 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji Prezesa UTK z 27 marca 2018 r. znak: DPP-WPAN.717.6.2017.PL.

Dz.Urz.PUTK.2019.27 | decyzja z dnia 30 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji Prezesa UTK z 4 kwietnia 2018 r. znak: DPP-WPAN.717.1.2017.PL.

Dz.Urz.PUTK.2019.26 | decyzja z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji Prezesa UTK z 4 kwietnia 2018 r. znak: DPP-WPAN.717.5.2017.AnK.

Dz.Urz.PUTK.2019.25 | decyzja z dnia 5 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2019.19 | komunikat z dnia 4 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady eksperckiej do spraw Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.

Dz.Urz.MI.2019.33 | zarządzenie z dnia 3 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji Prezesa UTK z 4 kwietnia 2018 r. znak: DPP-WPAN.717.4.2017.AnK.

Dz.Urz.PUTK.2019.24 | decyzja z dnia 30 maja 2019 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania dokumentów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Dz.Urz.WUG.2019.53 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania procedury potwierdzającej przywileje licencyjne w zakresie uprawnień lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2019.45 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2019.37 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie statutu Instytutu Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".

Dz.Urz.MSWiA.2019.27 | decyzja z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Zespołu Ekspertów do prowadzenia prac nad wzorami dokumentów i ich zabezpieczeniami.

Dz.Urz.MSWiA.2019.25 | zarządzenie z dnia 2 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw prac nad perspektywą finansową Unii Europejskiej 2021-2027.

Dz.Urz.MRPiPSp.2019.24 | zarządzenie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2019.78 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt jednorazowy

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.71 | zarządzenie z dnia 1 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.44 | ogłoszenie z dnia 1 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2019.43 | ogłoszenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw rozwoju kadr medycznych.

Dz.Urz.MZ.2019.53 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 2019 r. | Akt obowiązujący