Dzienniki resortowe

Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Leśnym Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2020.1.9 | decyzja z dnia 27 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.1.7 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach".

B.I.LP.2020.1.3 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2020.1.1 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii).

Dz.Urz.MSZ.2020.4 | decyzja z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2020.1 | decyzja z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rovaniemi (Republika Finlandii).

Dz.Urz.MSZ.2020.3 | decyzja z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Porozumienie między CSIRT GOV a CSIRT NASK dotyczące powierzenia wykonywania zadań.

Dz.Urz.MC.2020.1 | komunikat z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Dz.Urz.MF.2020.2 | obwieszczenie z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2019.97 | obwieszczenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Raport Konwersji krajowych kwalifikacji dla szybowców TM(G)R, motoszybowców TM(MG)R i balonów TM(FB)R.

Dz.Urz.ULC.2020.1 | wytyczne z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Schaan (Księstwo Liechtensteinu).

Dz.Urz.MSZ.2020.2 | decyzja z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Vaduz (Księstwo Liechtenstein).

Dz.Urz.MSZ.2020.1 | decyzja z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Europejskiemu Centrum Filmowemu CAMERIMAGE.

Dz.Urz.MKiDN.2019.112 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Podział zadań w Kierownictwie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.2 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2020.1 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2019.124 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2019.14 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2019.14 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2019.14 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie warunków umów o udzielenie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

NFZ.2019.187 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.179 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.179 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Architektury w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.179 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.37 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący