Dzienniki resortowe

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.3 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.2 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2020.2 | zarządzenie z dnia 27 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za wrzesień 2019 r.

Dz.Urz.MFIiR.2019.14 | obwieszczenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2019 r.

Dz.Urz.MFIiR.2019.13 | obwieszczenie z dnia 7 października 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2020.2 | decyzja z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Gospodarki Karpiowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.1 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw hodowli koni.

Dz.Urz.MRiRW.2020.2 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw hodowli koni.

Dz.Urz.MRiRW.2020.2 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie pionu ochrony informacji niejawnych w Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2020.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.22 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.22 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.22 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MS.2020.22 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2020.21 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2020.21 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Katowicach.

Dz.Urz.MS.2020.21 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MS.2020.20 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Agencji Badań Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2020.4 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2020.4 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie.

Dz.Urz.CBA.2020.9 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kadr i Szkolenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2020.7 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.

Dz.Urz.CBA.2020.3 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2020.2 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2020.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Pełnomocnika Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju do Spraw Współpracy Międzynarodowej w zakresie VAT.

Dz.Urz.MFIiR.2019.11 | zarządzenie z dnia 3 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw organizacji Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego.

Dz.Urz.MFIiR.2019.10 | zarządzenie z dnia 3 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Krajowego Forum Terytorialnego.

Dz.Urz.MFIiR.2019.9 | zarządzenie z dnia 8 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Polityka ochrony danych osobowych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MFIiR.2019.5 | zarządzenie z dnia 3 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MFIiR.2019.4 | zarządzenie z dnia 3 października 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR).

Dz.Urz.MFIiR.2019.2 | zarządzenie z dnia 1 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Forum do spraw informowania o schematach podatkowych (MDR).

Dz.Urz.MFIiR.2019.2 | zarządzenie z dnia 1 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MFIiR.2019.1 | zarządzenie z dnia 1 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2020.3 | komunikat z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2020.1 | obwieszczenie z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Program ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów cywilnych "Legia Akademicka".

Dz.Urz.MON.2020.9 | decyzja z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Wykaz udzielonych przez skarb państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2020.8 | obwieszczenie z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Dz.Urz.MF.2020.9 | decyzja z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Koszalinie.

Dz.Urz.MS.2020.18 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Łodzi.

Dz.Urz.MS.2020.17 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Dz.Urz.MFiPR.2020.4 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Dz.Urz.MFiPR.2020.4 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie sztabu koordynacyjnego w związku z wprowadzeniem stopni alarmowych.

Dz.Urz.ABW.2020.1 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Użycie funkcjonariuszy Straży Granicznej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa.

Dz.Urz.MSWiA.2020.1 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Podział pracy w Kierownictwie Ministerstwa Rozwoju.

Dz.Urz.MR.2020.2 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MS.2020.16 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MS.2020.16 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MS.2020.16 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MS.2020.16 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie.

Dz.Urz.MS.2020.15 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Szczecinie.

Dz.Urz.MS.2020.15 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Rzeszowie.

Dz.Urz.MS.2020.14 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Lublinie.

Dz.Urz.MS.2020.13 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Kielcach.

Dz.Urz.MS.2020.12 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku.

Dz.Urz.MKiDN.2020.3 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku.

Dz.Urz.MKiDN.2020.3 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie Zespołu do spraw postępowań związanych z ustalaniem opłaty podwyższonej.

Dz.Urz.WUG.2020.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy