Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.72 | zarządzenie z dnia 24 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.71 | zarządzenie z dnia 24 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie Regulaminu pracy Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2019.37 | zarządzenie z dnia 25 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw dostępności danych medycznych na potrzeby badań naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2019.66 | zarządzenie z dnia 25 września 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw dostępności danych medycznych na potrzeby badań naukowych.

Dz.Urz.MNiSW.2019.66 | zarządzenie z dnia 25 września 2019 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.28 | zarządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Dz.Urz.GUM.2019.11 | obwieszczenie z dnia 23 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektem - "Wdrożenie Systemu Teleinformatycznego Zakładowe Archiwum Elektroniczne".

Dz.Urz.GITD.2019.47 | zarządzenie z dnia 24 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P.

Dz.Urz.ULC.2019.66 | obwieszczenie z dnia 24 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2019.100 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Centrum Projektów Informatycznych.

Dz.Urz.MON.2019.188 | decyzja z dnia 18 września 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2019.69 | decyzja z dnia 23 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.186 | decyzja z dnia 20 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2019.184 | decyzja z dnia 19 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Porozumienie między CSIRT GOV a CSIRT NASK dotyczące powierzenia wykonywania zadań.

Dz.Urz.MC.2019.26 | komunikat z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.68 | zarządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.67 | zarządzenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Wszczęcie procedury wyboru Koordynatora Rozkładów Lotów dla Portu Lotniczego Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2019.65 | komunikat z dnia 20 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MS.2019.204 | obwieszczenie z dnia 20 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Pełnomocnik Ministra Finansów do spraw HNS oraz Zastępcy Pełnomocnika do spraw HNS.

Dz.Urz.MF.2019.99 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw HNS (Host Nation Support).

Dz.Urz.MF.2019.98 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw międzyrządowej współpracy kredytowej.

Dz.Urz.MF.2019.97 | zarządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród Ministra Zdrowia dla Nauczycieli Akademickich.

Dz.Urz.MZ.2019.79 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Dz.Urz.MZ.2019.78 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinie.

Dz.Urz.MON.2019.182 | decyzja z dnia 18 września 2019 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie proporczyka na beret żołnierzy 1. Olsztyńskiego Batalionu Składowania.

Dz.Urz.MON.2019.183 | decyzja z dnia 18 września 2019 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.46 | komunikat z dnia 18 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.45 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.45 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.45 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.45 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Zespołu do spraw Bezpieczeństwa Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.45 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2019 r.

Dz.Urz.GUS.2019.45 | obwieszczenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.44 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.44 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.44 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.44 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Kryteria wartościowania dokumentacji medycznej.

Dz.Urz.NDAP.2019.36 | zarządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana składu Komitetu Sterującego ds. zarządzania projektem "Archiwum Dokumentów Elektronicznych".

Dz.Urz.NDAP.2019.35 | zarządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zasady porządkowania i inwentaryzacji dokumentacji fotograficznej w archiwach państwowych.

Dz.Urz.NDAP.2019.34 | zarządzenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Zespołu do spraw reformy prawa wykroczeń.

Dz.Urz.MS.2019.203 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2019.53 | zarządzenie z dnia 19 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Centrum Usług Wspólnych w Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2019.124 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.

NFZ.2019.123 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2019.96 | obwieszczenie z dnia 16 września 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.77 | zarządzenie z dnia 18 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie statutu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Dz.Urz.MSWiA.2019.36 | decyzja z dnia 17 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Oddziału Zewnętrznego w Giżycku Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Dz.Urz.MS.2019.202 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady geologicznej i górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2019.52 | zarządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady geologicznej i górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2019.52 | zarządzenie z dnia 17 września 2019 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Oddziału Zewnętrznego w Giżycku Zakładu Karnego w Dublinach.

Dz.Urz.MS.2019.201 | zarządzenie z dnia 13 września 2019 r. | Akt obowiązujący