Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.4 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów szkolenia jednego żołnierza zawodowego.

Dz.Urz.MON.2005.24.240 | decyzja z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2005.24.239 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.24.238 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 55 batalionu remontowego w Opolu.

Dz.Urz.MON.2005.24.236 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 16 batalionu dowodzenia Ziemi Elbląskiej w Elblągu.

Dz.Urz.MON.2005.24.235 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2005.24.234 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret 16 batalionu zaopatrzenia w Elblągu.

Dz.Urz.MON.2005.24.233 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret 5 Kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.MON.2005.24.232 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 16 Pomorskiego pułku artylerii w Braniewie.

Dz.Urz.MON.2005.24.230 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2 eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2005.24.228 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Mężów Zaufania Korpusu Oficerów, Podoficerów i Szeregowych Zawodowych.

Dz.Urz.MON.2005.24.227 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Dz.Urz.MON.2005.24.226 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie-Balicach.

Dz.Urz.MON.2005.24.225 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 3 Węzła Łączności we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2005.24.224 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zasady planowania, organizacji i postępowania ze zbędnymi środkami bojowymi.

Dz.Urz.MON.2005.24.221 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.24.220 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.2.19 | komunikat z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.2.18 | komunikat z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.2.17 | komunikat z dnia 23 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.2.15 | komunikat z dnia 7 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.2.13 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.2.12 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom kontroli skarbowej.

Dz.Urz.MF.2006.2.11 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Planowanie środków finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2006 r.

Dz.Urz.KGP.2006.4.12 | decyzja z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Szkolenie strzeleckie policjantów.

Dz.Urz.KGP.2006.3.9 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie strzeleckie policjantów.

Dz.Urz.KGP.2006.3.9 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.64 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.64 | zarządzenie z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.63 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.62 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.60 | zarządzenie z dnia 24 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.59 | zarządzenie z dnia 24 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.58 | zarządzenie z dnia 24 maja 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.57 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.57 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.57 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.55 | zarządzenie z dnia 17 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.51 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.50 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.1.7 | komunikat z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie terminu sporządzenia w 2006 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2006.1.6 | komunikat z dnia 10 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.1.5 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2006.1.4 | decyzja z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2006.1.4 | decyzja z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2006.1.4 | decyzja z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2006.1.4 | decyzja z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2006.1.4 | decyzja z dnia 28 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc