Departmental acts

Utworzenie Zespołu do spraw opracowania nowego serwisu internetowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.37 | decyzja z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do spraw opracowania nowego serwisu internetowego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.6.37 | decyzja z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2006.3.3 | uchwała z dnia 15 marca 2006 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.5.22 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.KGP.2006.5.21 | decyzja z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Uchylenie decyzji w sprawie tworzenia w Policji rezerwy kadrowej na stanowiska kierownicze.

Dz.Urz.KGP.2006.5.20 | decyzja z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie zmian danych na liście maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.3.5 | komunikat z dnia 24 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2006.3.3 | uchwała z dnia 8 listopada 2005 r. | Akt indywidualny

Zmiana godzin ogłaszania wynikowych informacji statystycznych oraz podstawowych wielkości i wskaźników.

Dz.Urz.GUS.2006.2.22 | komunikat z dnia 27 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.21 | komunikat z dnia 17 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.20 | komunikat z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w styczniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.19 | komunikat z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.18 | komunikat z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.17 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.16 | obwieszczenie z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dz.Urz.GUS.2006.2.15 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń.

Dz.Urz.GUS.2006.2.14 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Dz.Urz.GUS.2006.2.13 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2006.2.12 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2006.2.11 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2006.2.10 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Białymstoku.

Dz.Urz.GUS.2006.2.9 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUS.2006.2.8 | zarządzenie z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.2.24 | upoważnienie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.2.23 | upoważnienie z dnia 20 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.80 | decyzja z dnia 14 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.79 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.79 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.78 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.77 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.76 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.75 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowemu Teatrowi "Wybrzeże" w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.74 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Filmu Polskiego - Agencji Promocji w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.73 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej - Agencji Scenariuszowej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.72 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego "Dom" w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.71 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Agencji Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.70 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Organizacja szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.2.19 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja szczególnej ochrony systemów i sieci teleinformatycznych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.2.19 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dz.Urz.MON.2006.2.18 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Sprawowanie nadzoru nad ochroną informacji niejawnych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.2.16 | decyzja z dnia 31 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu jednostce badawczo-rozwojowej pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2006.2.11 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.2.10 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy.

Dz.Urz.MZ.2006.3.10 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2006.3.7 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza.

Dz.Urz.MZ.2006.3.6 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR.

Dz.Urz.ULC.2006.1.8 | obwieszczenie z dnia 13 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2006.1.7 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Załączniki do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Dz.Urz.ULC.2006.1.6 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wykaz lotnisk wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych.

Dz.Urz.ULC.2006.1.5 | ogłoszenie z dnia 1 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Taryfa opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Dz.Urz.ULC.2006.1.4 | ogłoszenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Dz.Urz.ULC.2006.1.4 | ogłoszenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie osoby wykonującej zadania organizatora rozkładów lotów.

Dz.Urz.ULC.2006.1.3 | decyzja z dnia 4 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania wymagań ICAO w zakresie ruchu lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania wymagań ICAO w zakresie ruchu lotniczego.

Dz.Urz.ULC.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 16 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego Ośrodka Wczasów MSWiA "Chybotek" w Przesiece.

Dz.Urz.MSWiA.2006.3.10 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego Ośrodka Wczasów MSWiA "Chybotek" w Przesiece.

Dz.Urz.MSWiA.2006.3.10 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.1.9 | upoważnienie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.1.8 | upoważnienie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.1.7 | upoważnienie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zmiana systemu szkolenia muzyków orkiestr wojskowych.

Dz.Urz.MON.2006.1.6 | decyzja z dnia 13 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.5 | decyzja z dnia 10 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.4 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc