Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw referendum ogólnokrajowego.

Dz.Urz.MSZ.2003.3.44 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2003.7.70 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowa Drukarnia w Łodzi".

Dz.Urz.MON.2003.7.81 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Program szkolenia podstawowego policjantów - część profilowana operacyjno-dochodzeniowa.

Dz.Urz.KGP.2003.10.50 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia podstawowego policjantów - część profilowana operacyjno-dochodzeniowa.

Dz.Urz.KGP.2003.10.50 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.4.25 | komunikat z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.4.24 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.4.23 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Regulamin wynagradzania pracowników placówek zagranicznych nie będących członkami służby zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2003.2.23 | regulamin z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.4.22 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2003.2.15 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2003.2.16 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2003.2.17 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na Rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak".

Dz.Urz.MSZ.2003.2.18 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2003.6.36 | komunikat z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Archiwum Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.1.9 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Archiwum Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.1.9 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Archiwum Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.1.9 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 14 Batalionu Usuwania Zniszczeń Lotniskowych w Elblągu.

Dz.Urz.MON.2003.6.66 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Służby Topograficznej Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2003.6.65 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu.

Dz.Urz.MSWiA.2003.4.11 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.1.8 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2003.6.37 | komunikat z dnia 10 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2003.5.37 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2003.5.37 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Poborowi powołani w 2003 r. do odbycia służby w oddziałach prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.10.48 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla dyżurnych jednostek Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.8.46 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Tytuły konsularne.

Dz.Urz.MSZ.2003.2.6 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2003.2.28 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Awiwie (Państwo Izrael).

Dz.Urz.MSZ.2003.2.14 | decyzja z dnia 7 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MENiS.2003.3.13 | zarządzenie z dnia 7 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie 2 maja 2003 roku, 20 czerwca 2003 roku oraz 10 listopada 2003 roku dniami wolnymi od służby.

Dz.Urz.KGP.2003.8.44 | decyzja z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i tryb prac komitetu do spraw organizacji Światowego Dnia Telekomunikacji w 2003 r.

Dz.Urz.MI.2003.4.8 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii.

Dz.Urz.MZ.2003.5.36 | zarządzenie z dnia 4 kwietnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.6.33 | obwieszczenie z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Rekrutacja do szkół wojskowych w 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.6.57 | decyzja z dnia 3 kwietnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu zmian danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.5.29 | obwieszczenie z dnia 2 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Interpretacja w sprawie art. 14a § 5 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dz.Urz.MF.2003.6.38 | interpretacja z dnia 1 kwietnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Wykaz nadanych stopni naukowych doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MENiS.2003.2.9 | komunikat z dnia 1 kwietnia 2003 r. | Akt indywidualny

Funkcjonowanie strony internetowej "rejestr problemów SILP".

B.I.LP.2003.3.36 | zarządzenie z dnia 31 marca 2003 r. | Akt utracił moc