Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady do Spraw Niekonwencjonalnych Metod Terapii.

Dz.Urz.MZ.2003.7.61 | zarządzenie z dnia 25 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.6.23 | uchwała z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.6.24 | uchwała z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.6.25 | uchwała z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2003.6.22 | uchwała z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.6.26 | uchwała z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2003.2.8 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2003.2.8 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2003.2.8 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2003.2.8 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2003.2.8 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2003.2.8 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2003.2.8 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2003.2.8 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2003.2.10 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2003.2.10 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych.

Dz.Urz.MS.2003.2.9 | zarządzenie z dnia 24 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Europejskie wymagania bezpieczeństwa lotniczego JAR.

Dz.Urz.ULC.2003.3.11 | obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za 2002 r.

Dz.Urz.NBP.2003.11.17 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa wraz z kwotami dotacji przyznanych w 2003 roku.

Dz.Urz.MZ.2003.7.65 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w kasach chorych.

Dz.Urz.MZ.2003.7.59 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego".

B.I.LP.2003.6.72 | decyzja z dnia 17 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie zespołu zadaniowego ds. projektu informatycznego dotyczącego programu dla stacji oceny nasion.

B.I.LP.2003.6.65 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2003.9.47 | zarządzenie z dnia 17 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Krajowe Centrum do Spraw AIDS.

Dz.Urz.MZ.2003.7.57 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Krajowe Centrum do Spraw AIDS.

Dz.Urz.MZ.2003.7.57 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego własnej strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Dz.Urz.PKRUS.2003.4.14 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.6.33 | obwieszczenie z dnia 16 czerwca 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: pismo okólne w sprawie zmiany sposobu obsługi kasowej i ustalenia pogotowia kasowego.

Dz.Urz.PKRUS.2003.4.1 | pismo okólne z dnia 16 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.12.61 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2003.13.70 | zarządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2003.9.51 | komunikat z dnia 16 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.6.34 | komunikat z dnia 13 czerwca 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.6.32 | obwieszczenie z dnia 13 czerwca 2003 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2003.2.7 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2003.2.7 | zarządzenie z dnia 12 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2003.9.49 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.9.48 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Lubuskie".

B.I.LP.2003.6.69 | decyzja z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Oliwsko-Darżlubskie".

B.I.LP.2003.6.71 | decyzja z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie".

B.I.LP.2003.6.70 | decyzja z dnia 9 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2003.6.55 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw podstawowej opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2003.6.55 | zarządzenie z dnia 6 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Rejestru Usług Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2003.6.51 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Zarządu Inwestycji Centralnych Ministerstwa Zdrowia w państwowy zakład budżetowy.

Dz.Urz.MZ.2003.6.52 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Dz.Urz.MZ.2003.6.54 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

Dz.Urz.MZ.2003.6.53 | zarządzenie z dnia 5 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury.

Dz.Urz.MK.2003.4.24 | zarządzenie z dnia 4 czerwca 2003 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.8.44 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2003 r. | Akt indywidualny

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2002/2003 według stanu na dzień 31 marca 2003 r.

Dz.Urz.MENiS.2003.3.17 | komunikat z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MI.2003.8.14 | zarządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MI.2003.8.14 | zarządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MI.2003.8.14 | zarządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Urzędowi Transportu Kolejowego.

Dz.Urz.MI.2003.8.14 | zarządzenie z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2003.2.24 | decyzja z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2003.2.25 | decyzja z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2003.2.26 | decyzja z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenu zamkniętego.

Dz.Urz.KGSG.2003.2.27 | decyzja z dnia 30 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Rady Programowej Muzeum Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.11.59 | decyzja z dnia 29 maja 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w urzędach górniczych Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

Dz.Urz.WUG.2003.3.14 | decyzja z dnia 29 maja 2003 r. | Akt utracił moc