Departmental acts

Prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2020 r.

B.I.LP.2019.11.126 | zarządzenie z dnia 11 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dz.Urz.MPiT.2019.20 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.57 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.57 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.57 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2019.81 t.j. | decyzja z dnia 1 kwietnia 2019 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2019.21 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2019.21 | decyzja z dnia 1 kwietnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2019.95 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce.

Dz.Urz.MZ.2019.96 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce.

Dz.Urz.MZ.2019.96 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania strategii protonoterapii w Polsce.

Dz.Urz.MZ.2019.96 | zarządzenie z dnia 8 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2019.101 | zarządzenie z dnia 7 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2019.80 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2019.47 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa dotycząca jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.233 | decyzja z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa dotycząca jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.233 | decyzja z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

Dz.Urz.MSWiA.2019.44 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustanowienia Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Dz.Urz.MON.2019.236 | decyzja z dnia 6 listopada 2019 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej do spraw realizacji Programu "Batory".

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2019.32 | zarządzenie z dnia 6 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona 2. Mazowieckiemu Pułkowi Saperów.

Dz.Urz.MON.2019.235 | decyzja z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona 22. Karpackiemu Batalionowi Piechoty Górskiej.

Dz.Urz.MON.2019.234 | decyzja z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt indywidualny

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.

Dz.Urz.ULC.2019.76 | obwieszczenie z dnia 6 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2019.75 | obwieszczenie z dnia 6 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2019.38 | zarządzenie z dnia 5 listopada 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2019.56 | zarządzenie z dnia 31 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2019.231 | decyzja z dnia 30 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja kancelaryjna w Służbie Wywiadu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2019.230 | zarządzenie z dnia 30 października 2019 r. | Akt utracił moc

Opłaty lotniskowe na lotnisku Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2019.74 | ogłoszenie z dnia 31 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Rejonowym w Lęborku.

Dz.Urz.MS.2019.232 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Dz.Urz.MON.2019.229 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łodzi.

Dz.Urz.MON.2019.229 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

Dz.Urz.MON.2019.228 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Radomiu.

Dz.Urz.MON.2019.228 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MZ.2019.92 | zarządzenie z dnia 30 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Dz.Urz.MZ.2019.93 | zarządzenie z dnia 30 października 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Toruniu.

Dz.Urz.MON.2019.223 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Toruniu.

Dz.Urz.MON.2019.223 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Dz.Urz.MON.2019.222 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Ustce.

Dz.Urz.MON.2019.222 | zarządzenie z dnia 28 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie koordynatora rozkładów lotów w Porcie Lotniczym Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2019.73 | ogłoszenie z dnia 30 października 2019 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MS.2019.231 | obwieszczenie z dnia 25 października 2019 r. | Akt jednorazowy