Departmental acts

Powołanie Inspekcji Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2003.4.20 | zarządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2003.15.165 | zarządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2003.10.29 | zarządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec 2003 r.

Dz.Urz.UOKiK.2003.3.269 | wykaz z dnia 25 września 2003 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2003 r.

Dz.Urz.UOKiK.2003.3.275 | wykaz z dnia 25 września 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiana nazwy "Zachęta" - Państwowa Galeria Sztuki na: "Zachęta" - Narodowa Galeria Sztuki oraz nadanie jej statutu.

Dz.Urz.MKul.2003.7.42 | zarządzenie z dnia 25 września 2003 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKul.2003.7.50 | obwieszczenie z dnia 24 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury.

Dz.Urz.MKul.2003.7.41 | zarządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.14.80 | obwieszczenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt indywidualny

Podział czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu i podsekretarzy stanu w Ministerstwie Kultury.

Dz.Urz.MKul.2003.7.49 | decyzja z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Bory Tucholskie".

B.I.LP.2003.9.89 | decyzja z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Ministerstwie Infrastruktury rzeczowego wykazu akt.

Dz.Urz.MI.2003.14.24 | decyzja z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym umorzono znaczące kwoty zaległości podatkowych.

Dz.Urz.MF.2003.14.79 | obwieszczenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej".

Dz.Urz.MON.2003.15.164 | zarządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2003.11.99 | zarządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dz.Urz.MZ.2003.11.98 | zarządzenie z dnia 23 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie specjalistycznej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2003.15.162 | zarządzenie z dnia 22 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie specjalistycznej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2003.15.162 | zarządzenie z dnia 22 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2003.15.163 | zarządzenie z dnia 22 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie działalności szkoleniowej w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.9.87 | zarządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie działalności szkoleniowej w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.9.87 | zarządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji środka specjalnego pod nazwą "Odszkodowania".

Dz.Urz.MSWiA.2003.10.30 | decyzja z dnia 19 września 2003 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez Gminę W. za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2004.1.276 | decyzja z dnia 19 września 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Międzychodzie.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.28 | zarządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Tomyślu.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.27 | zarządzenie z dnia 19 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.39 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej im. płk Karola Bacza w Gdańsku.

Dz.Urz.KGSG.2003.5.38 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Sposób wykonywania przepisów ustawy Prawo atomowe w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2003.15.161 | zarządzenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt obowiązujący

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2003.14.78 | obwieszczenie z dnia 17 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Zakłady Uzbrojenia Nr 2" w Grudziądzu.

Dz.Urz.MON.2003.15.168 | decyzja z dnia 17 września 2003 r. | Akt obowiązujący