Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.19.104 | decyzja z dnia 13 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.11.101 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Dz.Urz.GUS.2003.11.54 | zarządzenie z dnia 10 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2003.10.49 | zarządzenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt utracił moc

Program Studium Pedagogicznego.

Dz.Urz.KGP.2003.19.100 | decyzja z dnia 8 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie koncentracji słuchaczy i kadry zawodowej Szkół Policji w oddziały prewencji.

Dz.Urz.KGP.2003.19.97 | zarządzenie z dnia 8 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania i korzystania z wyposażenia specjalnego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.6.43 | zarządzenie z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania i korzystania z wyposażenia specjalnego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.6.43 | zarządzenie z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

B.I.LP.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady zatrudniania w jednostkach Lasów Państwowych nowych pracowników - absolwentów szkół leśnych.

B.I.LP.2003.10.91 | zarządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady zatrudniania w jednostkach Lasów Państwowych nowych pracowników - absolwentów szkół leśnych.

B.I.LP.2003.10.91 | zarządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady zatrudniania w jednostkach Lasów Państwowych nowych pracowników - absolwentów szkół leśnych.

B.I.LP.2003.10.91 | zarządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Przygotowania Narodowego Planu Zdrowotnego.

Dz.Urz.MZ.2003.11.100 | zarządzenie z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski".

Dz.Urz.NBP.2003.18.31 | uchwała z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski".

Dz.Urz.NBP.2003.18.31 | uchwała z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie nowych zasad organizacji łączności dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2003.2.8 | rozkaz z dnia 1 października 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.1.29 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2003.

Dz.Urz.KGPSP.2003.2.7 | decyzja z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Skreślenie z listy maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2003.10.37 | uchwała z dnia 30 września 2003 r. | Akt indywidualny

Stopa rezerwy obowiązkowej banków.

Dz.Urz.NBP.2003.17.28 | uchwała z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2003.15.170 | decyzja z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.15.171 | decyzja z dnia 30 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2003.4.21 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Dz.Urz.MENiS.2003.4.28 | zarządzenie z dnia 30 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie klauzul tajności przyznanych niektórym dokumentom i informacjom o charakterze organizacyjno-kadrowym.

Dz.Urz.KGP.2003.18.96 | decyzja z dnia 30 września 2003 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu czynności pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2003.6.44 | decyzja z dnia 29 września 2003 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu czynności pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2003.6.44 | decyzja z dnia 29 września 2003 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu czynności pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2003.6.44 | decyzja z dnia 29 września 2003 r. | Akt utracił moc

Podział zakresu czynności pomiędzy Komendanta Głównego Straży Granicznej i jego zastępców.

Dz.Urz.KGSG.2003.6.44 | decyzja z dnia 29 września 2003 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego minerów-pirotechników z pododdziałów antyterrorystycznych.

Dz.Urz.KGP.2003.18.93 | decyzja z dnia 29 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "WIR".

Dz.Urz.MK.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 29 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Fabularnych.

Dz.Urz.MK.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 29 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Kryzysowych w Ministerstwie Kultury.

Dz.Urz.MK.2003.7.43 | zarządzenie z dnia 29 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Inspekcji Gospodarki Energetycznej Służby Więziennej.

Dz.Urz.MS.2003.4.20 | zarządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu samodzielnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dz.Urz.MON.2003.15.165 | zarządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2003.10.29 | zarządzenie z dnia 26 września 2003 r. | Akt jednorazowy

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec 2003 r.

Dz.Urz.UOKiK.2003.3.269 | wykaz z dnia 25 września 2003 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków Sądu Najwyższego wydanych w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2003 r.

Dz.Urz.UOKiK.2003.3.275 | wykaz z dnia 25 września 2003 r. | Akt indywidualny

Zmiana nazwy "Zachęta" - Państwowa Galeria Sztuki na: "Zachęta" - Narodowa Galeria Sztuki oraz nadanie jej statutu.

Dz.Urz.MK.2003.7.42 | zarządzenie z dnia 25 września 2003 r. | Akt utracił moc