Departmental acts

Zm.: uchwała w sprawie przyznania środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2003 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2003.13.55 | uchwała z dnia 16 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiKBN.2003.13.58 | zarządzenie z dnia 16 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wyodrębnienia środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2003 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2003.13.57 | zarządzenie z dnia 16 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wzornika druków obowiązujących w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2003.10.92 | zarządzenie z dnia 16 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja przedszkola Nr 136 w Malborku przy Jednostce Wojskowej Nr 1128 w Malborku.

Dz.Urz.MON.2003.16.172 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.47 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport.

Dz.Urz.MI.2003.17.27 | zarządzenie z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Ministerstwie Obrony Narodowej Regulaminu pracy.

Dz.Urz.MON.2003.16.177 | decyzja z dnia 15 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Ministerstwie Obrony Narodowej Regulaminu pracy.

Dz.Urz.MON.2003.16.177 | decyzja z dnia 15 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2003.12.35 | decyzja z dnia 15 października 2003 r. | Akt utracił moc

Centralny Rejestr Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Dz.Urz.UMiRM.2003.2.13 | obwieszczenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt indywidualny

Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych.

Dz.Urz.UMiRM.2003.2.12 | obwieszczenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.46 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2003.16.26 | zarządzenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.10.53 | komunikat z dnia 14 października 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.10.51 | obwieszczenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.10.50 | obwieszczenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2003 r.

Dz.Urz.GUS.2003.10.52 | obwieszczenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na 2003 r.

Dz.Urz.MON.2003.16.175 | decyzja z dnia 14 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w Centralnym Rejestrze Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

Dz.Urz.UMiRM.2003.2.10 | obwieszczenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w Centralnym Rejestrze Rzeczoznawców Majątkowych.

Dz.Urz.UMiRM.2003.2.9 | obwieszczenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w Centralnym Rejestrze Zarządców Nieruchomości.

Dz.Urz.UMiRM.2003.2.11 | obwieszczenie z dnia 14 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej im. Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

Dz.Urz.KGSG.2003.7.45 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2003.19.104 | decyzja z dnia 13 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2004 rok.

Dz.Urz.MZ.2003.11.101 | zarządzenie z dnia 13 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Olsztynie.

Dz.Urz.GUS.2003.11.54 | zarządzenie z dnia 10 października 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2003.10.49 | zarządzenie z dnia 9 października 2003 r. | Akt utracił moc

Program Studium Pedagogicznego.

Dz.Urz.KGP.2003.19.100 | decyzja z dnia 8 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie koncentracji słuchaczy i kadry zawodowej Szkół Policji w oddziały prewencji.

Dz.Urz.KGP.2003.19.97 | zarządzenie z dnia 8 października 2003 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej jednostki budżetowej - Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE.

Dz.Urz.MSWiA.2003.11.33 | decyzja z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania i korzystania z wyposażenia specjalnego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.6.43 | zarządzenie z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady przyznawania i korzystania z wyposażenia specjalnego przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2003.6.43 | zarządzenie z dnia 7 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wdrożenie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

B.I.LP.2003.10.90 | zarządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady zatrudniania w jednostkach Lasów Państwowych nowych pracowników - absolwentów szkół leśnych.

B.I.LP.2003.10.91 | zarządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady zatrudniania w jednostkach Lasów Państwowych nowych pracowników - absolwentów szkół leśnych.

B.I.LP.2003.10.91 | zarządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Zasady zatrudniania w jednostkach Lasów Państwowych nowych pracowników - absolwentów szkół leśnych.

B.I.LP.2003.10.91 | zarządzenie z dnia 6 października 2003 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Przygotowania Narodowego Planu Zdrowotnego.

Dz.Urz.MZ.2003.11.100 | zarządzenie z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank Polski".

Dz.Urz.NBP.2003.18.31 | uchwała z dnia 3 października 2003 r. | Akt utracił moc