Departmental acts

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.2.6 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołów Roboczych dla Sektorowego Programu Operacyjnego - Transport i Funduszu Spójności.

Dz.Urz.MI.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.1.2 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Techniki i Zaopatrzenia Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.1.1 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Nawakszut (Islamska Republika Mauretańska).

Dz.Urz.MSZ.2004.1.2 | decyzja z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie składu Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2004.2.8 | decyzja z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.1.3 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.1.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zakładu Informatyki Lasów Państwowych.

B.I.LP.2004.1.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2004 r.

Dz.Urz.MNiKBN.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2004.1.10 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Dz.Urz.WUG.2004.1.4 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem.

Dz.Urz.WUG.2004.1.7 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem.

Dz.Urz.WUG.2004.1.7 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2004.1.8 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.1.9 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.1.9 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.1.9 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2004.1.9 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.7.44 t.j. | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.7.44 t.j. | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.7.44 t.j. | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2004.1.3 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2004.1.6 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2004.1.6 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2004.1.5 | decyzja z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2004.2.2 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2004 r. | Akt utracił moc

"Zasady etyki zawodowej policjanta".

Dz.Urz.KGP.2004.1.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Doskonalenie zawodowe policjantów.

Dz.Urz.KGP.2004.1.4 | decyzja z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję przez GRUPĘ LOTOS S.A. w G. oraz PRONAR Sp. z o.o. w B.

Dz.Urz.UOKiK.2004.2.290 | decyzja z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2003.20.217 | decyzja z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok.

Dz.Urz.MZ.2004.1.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego.

Dz.Urz.MON.2004.1.16 | decyzja z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ocenianie dyscypliny wojskowej.

Dz.Urz.MON.2003.20.216 | decyzja z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Ochrona przeciwpożarowa w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2003.5.68 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmów Animowanych w Krakowie.

Dz.Urz.MK.2003.8.59 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi.

Dz.Urz.MZ.2004.1.5 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego "Dom" w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2003.8.58 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2003 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu urzędom kontroli skarbowej.

Dz.Urz.MF.2003.17.96 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu urzędom kontroli skarbowej.

Dz.Urz.MF.2003.17.96 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu urzędom kontroli skarbowej.

Dz.Urz.MF.2003.17.96 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu urzędom kontroli skarbowej.

Dz.Urz.MF.2003.17.96 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2003 r. | Akt utracił moc