Dzienniki resortowe

Usługowe wykonawstwo zadań gospodarczych w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2002.6.36 | zarządzenie z dnia 16 maja 2002 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta na 2002 r.

B.I.LP.2002.5.32 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2002 r. | Akt utracił moc

Zakup licencji i nośników na program SQL Retriever firmy Tarantella Inc. w trybie "zapytania o cenę".

B.I.LP.2002.5.31 | decyzja z dnia 8 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Udzielenie zamówienia z wolnej ręki.

B.I.LP.2002.5.30 | decyzja z dnia 5 kwietnia 2002 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie nr 83 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 2 października 2001 r.

B.I.LP.2002.5.28 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2002 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji Lasów Państwowych do zakupu licencji i nośników na program SQL Retriever firmy Tarantell Inc.

B.I.LP.2002.5.25 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Wyłączone drzewostany nasienne.

B.I.LP.2002.5.24 | zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2002 r. | Akt obowiązujący

Jednolite zasady ewidencji kosztów produkcji szkółkarskiej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2002.3.18 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Likwidacja samodzielnych placówek i zespołów przyporządkowanych Inspekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2002.3.16 | zarządzenie z dnia 11 lutego 2002 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i norm użytkowania munduru leśnika przez pracowników Lasów Państwowych.

B.I.LP.2002.3.13 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2002 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie zmian w obrębach leśnych w Nadleśnictwie Browsk.

B.I.LP.2002.2.12 | decyzja z dnia 23 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Drzewa doborowe uznane w 2001 roku.

B.I.LP.2002.2.6 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2002 r. | Akt obowiązujący

Regulamin Organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2002.2.3 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2001.6.63 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2001 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Lasów Państwowych ds. zakupu licencji na program SQL Retriever firmy SCO.

B.I.LP.2001.6.62 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Nieodpłatne przekazywanie mienia na rzecz jednostek użyteczności publicznej i oświatowych.

B.I.LP.2001.6.59 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2001 r. | Akt utracił moc

Wyłączone drzewostany nasienne.

B.I.LP.2001.5.54 | zarządzenie z dnia 23 marca 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2001.5.51 | zarządzenie z dnia 19 marca 2001 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie maksymalnego wskaźnika wynagrodzeń dla Lasów Państwowych w roku 2001.

B.I.LP.2001.5.49 | zarządzenie z dnia 9 marca 2002 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie harmonogramu planowania finansowo-gospodarczego w Lasach Państwowych dla roku 2001.

B.I.LP.2001.3.40 | decyzja z dnia 29 stycznia 2001 r. | Akt obowiązujący

Wybór wykonawcy konserwacji oprogramowania "ACER", "DŁUŻNIK", interfejs "BRAKARZ-ACER".

B.I.LP.2001.3.31 | decyzja z dnia 16 stycznia 2001 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego do zdefiniowania standardu leśnej mapy numerycznej na poziomie nadleśnictwa.

B.I.LP.2001.3.27 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2001 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie procedury zakładania ewidencyjnych map numerycznych w nadleśnictwach.

B.I.LP.2001.3.25 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2001 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania "Klasyfikacji gleb leśnych Polski".

B.I.LP.2001.3.24 | zarządzenie z dnia 7 lutego 2001 r. | Akt obowiązujący

Planowanie finansowo-gospodarcze w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2001.3.22 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2001 r. | Akt utracił moc

Leśne Kompleksy Promocyjne.

B.I.LP.2001.3.20 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2001 r. | Akt obowiązujący

Leśne Kompleksy Promocyjne.

B.I.LP.2001.3.20 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2001 r. | Akt obowiązujący

Leśny Kompleks Promocyjny "Lasy Birczańskie".

B.I.LP.2001.3.19 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2001 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia Adama Loreta Domowi Pamięci Walki i Męczeństwa Leśników i Drzewiarzy Polskich w Spale.

B.I.LP.2001.2.14 | decyzja z dnia 28 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie podziału zysku netto jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych za 1999 rok.

B.I.LP.2001.2.13 | decyzja z dnia 12 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy i podporządkowania Ośrodka Transportu Leśnego w Jarocinie oraz zakresu i zasad jego działania.

B.I.LP.2001.2.10 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2000 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego ds. Internetu.

B.I.LP.2001.2.7 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 2000 r. | Akt utracił moc