Dzienniki resortowe

Zespół Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.16 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie ustanowienia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bangalore (Republika Indii).

Dz.Urz.MSZ.2020.20 | decyzja z dnia 20 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Rada do spraw opiniowania wniosków o nadanie tytułu honorowego "Mistrz Rzemiosł Artystycznych".

Dz.Urz.MKiDN.2020.24 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Szkoły Muzycznej I stopnia imienia Władysława Jana Ciesielskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.MKiDN.2020.25 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2020.107 | zarządzenie z dnia 22 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MNiSW.2020.23 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach.

Dz.Urz.MNiSW.2020.22 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2020.14 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2020.16 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie Karty Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2020.34 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.52 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.51 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.49 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.48 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2020.50 | postanowienie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt indywidualny

Określenie wartości pieniężnych norm wyżywienia.

Dz.Urz.MON.2020.70 | decyzja z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie pionu operacyjno-rozpoznawczego w Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2020.69 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.68 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.18 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.18 | komunikat z dnia 20 kwietnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2020 r.

Dz.Urz.GUS.2020.17 | obwieszczenie z dnia 20 kwietnia 2020 r. | Akt nienormatywny

Określenie liczby ławników kadencji w latach 2020-2022 dla izb morskich.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2020.21 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie zakresu i trybu działania Komisji Metodologicznej.

Dz.Urz.GUS.2020.16 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2020.67 | decyzja z dnia 20 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2020.12 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Podział kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.44 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika do spraw otwartości danych.

Dz.Urz.MK.2020.23 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2020 r.

Dz.Urz.MI.2020.20 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2020.8 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Dz.Urz.KGPSP.2020.6 | zarządzenie z dnia 28 lutego 2020 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2020".

Dz.Urz.MSpor.2020.27 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prezydialnego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.22 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2020.17 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zespołu do spraw nowelizacji przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Dz.Urz.MS.2020.103 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wzory formularzy statystycznych na rok 2020 w sądach powszechnych i wojskowych.

Dz.Urz.MS.2020.104 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie I transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2020.66 | decyzja z dnia 15 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2020.57 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Organizacja systemu stałego dyżuru.

Dz.Urz.MFiPR.2020.13 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MFiPR.2020.15 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.14 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MKiDN.2020.23 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2020.42 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Dz.Urz.MKiDN.2020.22 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2020 r. | Akt jednorazowy

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2020.55 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2020.55 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący

Umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

NFZ.2020.55 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2020 r. | Akt obowiązujący