Departmental acts

Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych.

Dz.Urz.KGP.2004.13.68 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.40 | decyzja z dnia 26 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów o profilu prewencyjnym.

Dz.Urz.KGP.2004.14.76 | decyzja z dnia 26 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych.

Dz.Urz.KGP.2004.14.72 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Uznanie praktyki stosowanej przez Gminę D. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2004.4.322 | decyzja z dnia 23 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Możliwość pozyskania drewna.

B.I.LP.2004.8.51 | uchwała z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dz.Urz.KGP.2004.14.74 | decyzja z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dz.Urz.KGP.2004.14.74 | decyzja z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zaopatrywanie w okulary ochronne osób zatrudnionych do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Dz.Urz.KGP.2004.14.74 | decyzja z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie powołania Kolegium Dowódców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2004.9.99 | decyzja z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.10.112 | decyzja z dnia 22 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2004.8.81 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2004.8.81 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Zakres czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2004.8.80 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Dz.Urz.MON.2004.9.95 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Politechnice Białostockiej.

Dz.Urz.MENiS.2004.3.16 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2004.10.22 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Organizowanie i prowadzenie przez Policję działań pościgowych.

Dz.Urz.KGP.2004.17.107 | zarządzenie z dnia 20 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Mumbaju.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.39 | decyzja z dnia 20 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Przedszkola Wojskowego Nr 150 w Redzikowie.

Dz.Urz.MON.2004.9.94 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Przedszkola Wojskowego Nr 150 w Redzikowie.

Dz.Urz.MON.2004.9.94 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Programowej Konkursu Ministra Środowiska "Lider Polskiej Ekologii".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2004.2.31 | decyzja z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2004.8.76 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2004.8.77 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim.

Dz.Urz.MZ.2004.8.78 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Stosowanie praktyk ograniczających konkurencję przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS w W.

Dz.Urz.UOKiK.2004.4.320 | decyzja z dnia 16 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2004.9.66 | komunikat z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Sekretarza Rady Promocji Polski.

Dz.Urz.MSZ.2004.4.38 | decyzja z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.7.39 | komunikat z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.7.38 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.7.37 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie w Ministerstwie Infrastruktury Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego.

Dz.Urz.MI.2004.12.65 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2004.7.36 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Dz.Urz.MZ.2004.8.75 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Infrastruktury Instrukcji kancelaryjnej.

Dz.Urz.MI.2004.12.64 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2004.8.24 | decyzja z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzja ustalająca normy dopuszczalnych ubytków dla piwa "Hevelius Classic 13,5%" w browarze w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MF.2004.9.68 | komunikat z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.8.26 | uchwała z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Skreślenie z listy maklerów.

Dz.Urz.KPWiG.2004.8.23 | uchwała z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2004.9.64 | obwieszczenie z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie w Lasach Państwowych zasad udostępniania danych.

B.I.LP.2004.7.46 | zarządzenie z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt obowiązujący

Zawieszenie uprawnień maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2004.8.25 | uchwała z dnia 13 lipca 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Akademii Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2004.8.87 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2004.12.64 | obwieszczenie z dnia 12 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Rozwiązanie Zespołu Wdrożeniowego podsystemów FARMER i KRUSnal.

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.18 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania i organizacji służby normalizacyjnej.

Dz.Urz.MON.2004.8.92 | decyzja z dnia 9 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Krajowego Centrum do Spraw AIDS.

Dz.Urz.MZ.2004.7.73 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

Dz.Urz.MENiS.2004.3.15 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2004.8.59 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2004.6.32 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2004 r. | Akt jednorazowy