Departmental acts

Zm.: decyzja w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2004.23.232 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.233 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.234 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.235 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.236 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.237 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.238 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.239 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.240 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.241 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.242 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.243 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.244 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.245 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.246 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.247 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.248 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.249 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2004.23.250 | decyzja z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Łódzkiego Centrum Filmowego.

Dz.Urz.MKul.2004.8.48 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MI.2004.23.256 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni.

Dz.Urz.MI.2004.23.224 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Słupsku.

Dz.Urz.MI.2004.23.225 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie.

Dz.Urz.MI.2004.23.226 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Politechnice Lubelskiej.

Dz.Urz.MENiS.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.17 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.17 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.14 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.19 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.18 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.16 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.15 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.15 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.76 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.76 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.76 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.76 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.76 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: wytyczne w sprawie organizacji zamówień publicznych prowadzonych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.80 | wytyczne z dnia 24 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.1.7 | komunikat z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Ośrodka Szkoleń Informatycznych Statystyki.

Dz.Urz.GUS.2004.12.65 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2004.23.253 | komunikat z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Dz.Urz.MI.2004.23.252 | komunikat z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie RCI Bank Polska Spółka Akcyjna.

Dz.Urz.NBP.2004.21.41 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Uznanie praktyki stosowanej przez Hewlett - Packard w W. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2005.1.6 | decyzja z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Uznanie praktyki stosowanej przez Śląską Izbę Lekarsko - Weterynaryjną w K. za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2005.1.7 | decyzja z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.1.3 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.1.3 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji ręcznych miotaczy pieprzu - Bodyguard LE-10.

Dz.Urz.KGP.2004.24.153 | decyzja z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Zasad postępowania w sprawach odwołań od decyzji Prezesa KRUS".

Dz.Urz.PKRUS.2005.1.30 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona Ośrodkowi Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

Dz.Urz.MON.2004.18.200 | decyzja z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.10 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.10 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.9 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.12 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.13 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.11 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.11 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2004.20.248 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2004 r. | Akt jednorazowy

Ewidencje prowadzone przez urzędy celne.

Dz.Urz.MF.2004.20.247 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2005.2.4 | uchwała z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Pozarządowych Organizacji Kulturalnych.

Dz.Urz.MKul.2004.8.47 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Skreślenie z listy maklerów.

Dz.Urz.KPWiG.2005.2.6 | uchwała z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Utrzymanie w mocy decyzji.

Dz.Urz.KPWiG.2004.17.58 | uchwała z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Uppsali (Królestwo Szwecji).

Dz.Urz.MSZ.2005.1.9 | decyzja z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wydzielenie środków na zapomogi oraz przyznanie zapomóg dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2004.18.197 | decyzja z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.7 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.7 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.8 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.6 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Zawieszenie uprawnień maklera.

Dz.Urz.KPWiG.2005.2.5 | uchwała z dnia 21 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2004.20.249 | komunikat z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu 23 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu.

Dz.Urz.MON.2004.18.192 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Organizacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2004.12.75 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc