Dzienniki resortowe

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.4.39 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.4.36 | zarządzenie z dnia 19 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zasady pobierania i gromadzenia środków publicznych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.23 | decyzja z dnia 28 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania "Zasad użytkowania komputerów i oprogramowania w Komendzie Głównej PSP".

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.21 | decyzja z dnia 28 marca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie rachunku dochodów własnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.17 | decyzja z dnia 26 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania "Regulaminu kontroli finansowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej".

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.16 | decyzja z dnia 19 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.15 | zarządzenie z dnia 21 marca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.14 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.13 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.12 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.10 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.9 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.7 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.6 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.5 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.4 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie rocznego "Raportu w sprawie bezpieczeństwa na kolei za 2006 rok".

Dz.Urz.MT.2007.14.50 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MT.2007.14.49 | decyzja z dnia 29 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych.

Dz.Urz.NBP.2007.19.37 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunków banków przez Narodowy Bank Polski.

Dz.Urz.NBP.2007.19.36 | uchwała z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2007.18.35 | uchwała z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2008.

Dz.Urz.NBP.2007.18.34 | uchwała z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MT.2007.15.52 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MT.2007.15.51 | decyzja z dnia 15 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5925 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.188 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5875-5925 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.188 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 5725-5875 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.187 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3800-4200 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.186 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3600-3800 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.185 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.184 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2500-2690 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.184 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 2400-2483,5 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.183 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3400-4200 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.32.182 | zarządzenie z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2007.32.181 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.11.58 | zarządzenie z dnia 24 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku.

Dz.Urz.NBP.2007.17.31 | uchwała z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.32 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.27 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

Dz.Urz.GUM.2007.4.26 | obwieszczenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wykazy obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.2.26 | decyzja z dnia 15 lutego 2007 r. | Akt utracił moc