Departmental acts

Zabezpieczanie danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.6 | decyzja z dnia 10 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczanie danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.6 | decyzja z dnia 10 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczanie danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.6 | decyzja z dnia 10 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Białowieskiemu Parkowi Narodowemu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.45 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Zamkowym w Malborku na drugą kadencję.

Dz.Urz.MK.2005.1.4 | decyzja z dnia 6 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2005.2.3 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.1.12 | komunikat z dnia 5 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.1.11 | komunikat z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.1.1 | uchwała z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie Statutu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Dz.Urz.MRiRW.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw restytucji dóbr kultury.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.4 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw restytucji dóbr kultury.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.11 | decyzja z dnia 4 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.22 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.23 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.24 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.25 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.27 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.28 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.30 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.31 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.32 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.33 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.34 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.26 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego "Gór Stołowych".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.29 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.41 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.35 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.36 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.38 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.37 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.39 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.40 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.42 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.43 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Komisja konkursowa mająca na celu przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.44 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Opracowywanie, uzgadnianie i ogłaszanie aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.4 | decyzja z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie i ogłaszanie aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.4 | decyzja z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie i ogłaszanie aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.4 | decyzja z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie i ogłaszanie aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.4 | decyzja z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Opracowywanie, uzgadnianie i ogłaszanie aktów prawnych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.4 | decyzja z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2004.2.7 | regulamin z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Szczegółowe zasady przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych.

Dz.Urz.KGP.2005.2.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych.

Dz.Urz.KGP.2005.2.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych.

Dz.Urz.KGP.2005.2.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych.

Dz.Urz.KGP.2005.2.3 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Szczegółowe zasady przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych.

Dz.Urz.KGP.2018.95 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Dz.Urz.KGP.2005.3.8 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.1.10 | komunikat z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Lasach Państwowych.

B.I.LP.2004.12.87 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warcińsko-Polanowskie".

B.I.LP.2004.12.89 | decyzja z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2004.8.32 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2004.8.32 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2004.8.32 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2004.8.32 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2004.8.32 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2004 r. | Akt utracił moc