Departmental acts

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dz.Urz.GUS.2005.1.8 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Tryb udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych.

Dz.Urz.GUS.2005.1.11 | komunikat z dnia 24 stycznia 2005 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.51 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Łodzi.

Dz.Urz.GUS.2005.1.3 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Dz.Urz.MSZ.2005.1.29 | decyzja z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Tymczasowych Materiałów Doradczych (TGL).

Dz.Urz.ULC.2005.2.7 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wzór ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt.

Dz.Urz.MRiRW.2005.2.2 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wzór ewidencji zakładów państw trzecich, z których mogą być przywożone środki żywienia zwierząt.

Dz.Urz.MRiRW.2005.2.2 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zamieszczanie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.MS.2005.2.2 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zamieszczanie na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.MS.2005.2.2 | zarządzenie z dnia 21 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.2.20 | komunikat z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzanie konkursów na stanowiska kierownicze w służbie zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.32 | instrukcja z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Przyznanie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowywanie działalności wspomagającej badania w 2005 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.1 | uchwała z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Przyznanie środków finansowych na opłacenie w 2005 r. składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.6 | uchwała z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2005 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.2 | uchwała z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Przyznanie środków finansowych na utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w 2005 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.2 | uchwała z dnia 20 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń.

Dz.Urz.GUS.2005.1.7 | obwieszczenie z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2005 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.8 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Podział pomiędzy zespoły Komitetu Badań Naukowych środków finansowych ustalonych w budżecie państwa na naukę w 2005 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.8 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu sporządzenia w 2005 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2005.1.10 | komunikat z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2005 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.9 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wyodrębnienie środków finansowych na finansowanie lub dofinansowanie określonych zadań w 2005 r.

Dz.Urz.MNiIiKBN.2005.1.9 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2005 r.

Dz.Urz.MI.2005.2.10 | decyzja z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Biura Rozliczeń Międzynarodowych.

Dz.Urz.MZ.2005.2.5 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2005.2.16 | komunikat z dnia 19 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.3.28 | komunikat z dnia 18 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Ustalenie wysokości maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNUiFE.2005.1.1 | ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.4.11 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUS.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji do przejęcia nieruchomości położonej w Warszawie przy Alei Szucha 21.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.28 | decyzja z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.1.5 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.1.9 | komunikat z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.1.6 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.19 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Turnusy profilaktyczno-rehabilitacyjne i antystresowe dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.8 | wytyczne z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rejestru Usług Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2005.2.4 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2004 r.

Dz.Urz.GUS.2005.1.4 | obwieszczenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.3.50 | zarządzenie z dnia 17 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wykazu innych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych o zasięgu regionalnym i krajowym.

B.I.LP.2005.1.7 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminach dla doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.1.2 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.2.19 | komunikat z dnia 13 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Kolejna edycja Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za 2004 r.

B.I.LP.2005.1.11 | decyzja z dnia 13 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2005.2.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Udostępnienie dokumentów niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.14 | decyzja z dnia 12 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Darwinie (Australia).

Dz.Urz.MSZ.2005.1.13 | decyzja z dnia 12 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.2.17 | komunikat z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.2.18 | komunikat z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie zespołu zadaniowego ds. serwisu merytorycznego Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2005.1.3 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Skład osobowy Krajowej Komisji Nasiennictwa Leśnego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.2.46 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcze Szczecińskie".

B.I.LP.2005.1.10 | decyzja z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Współdziałanie Policji i organów kontroli skarbowej.

Dz.Urz.KGP.2005.4.15 | porozumienie z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2005.2.15 | komunikat z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie członków Komisji do spraw rozwoju zawodowego i nadanie regulaminu Komisji.

Dz.Urz.MSZ.2005.1.23 | decyzja z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania zespołów zadaniowych ds. serwisu informatycznego Lasów Państwowych.

B.I.LP.2005.1.4 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie testowania programów użytkowych SILP.

B.I.LP.2005.1.5 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zabezpieczanie danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.6 | decyzja z dnia 10 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczanie danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.6 | decyzja z dnia 10 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczanie danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.6 | decyzja z dnia 10 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Zabezpieczanie danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.1.6 | decyzja z dnia 10 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc