Dzienniki resortowe

Powołanie Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2007.22.81 | decyzja z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie koordynatorów do spraw systemu zarządzania jakością.

Dz.Urz.WUG.2007.22.80 | decyzja z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie w Wyższym Urzędzie Górniczym systemu zarządzania jakością.

Dz.Urz.WUG.2007.22.79 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2007.21.78 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kasowa.

Dz.Urz.WUG.2007.21.78 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2007.20.76 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2007.20.76 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla prowadzących badania psychofizjologiczne.

Dz.Urz.KGP.2007.22.172 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu.

Dz.Urz.KGP.2007.22.171 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie podnoszenia umiejętności prowadzenia śledztwa po wybuchu.

Dz.Urz.KGP.2007.22.170 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.169 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.169 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.169 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.169 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.168 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.168 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.168 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Dz.Urz.KGP.2007.22.167 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Dz.Urz.KGP.2007.22.167 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachów narkotyków.

Dz.Urz.KGP.2007.22.167 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Dz.Urz.KGP.2007.22.166 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego.

Dz.Urz.KGP.2007.22.166 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie videorejestratorów wykroczeń.

Dz.Urz.KGP.2007.22.165 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego w zakresie videorejestratorów wykroczeń.

Dz.Urz.KGP.2007.22.165 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej z zakresu taktyki i technik przesłuchań.

Dz.Urz.KGP.2007.22.164 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej z zakresu taktyki i technik przesłuchań.

Dz.Urz.KGP.2007.22.164 | decyzja z dnia 30 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2007.22.162 | decyzja z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Program kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.161 | decyzja z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.76 | komunikat z dnia 12 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.75 | komunikat z dnia 12 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.73 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Cudzoziemców w Polsce.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.71 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Rekrutacji i Kształcenia Obywateli Polskich za Granicą.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.70 | zarządzenie z dnia 14 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.69 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Projektów Rozwojowych z Inicjatywy Własnej Ministra.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.68 | zarządzenie z dnia 2 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.67 | zarządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.66 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.65 | zarządzenie z dnia 17 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Etyki w Nauce.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.64 | zarządzenie z dnia 15 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.62 | zarządzenie z dnia 11 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.61 | zarządzenie z dnia 25 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.60 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.60 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.60 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.59 | zarządzenie z dnia 18 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu do Spraw Krajowej Struktury Kwalifikacji w Zakresie Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.58 | zarządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu do Spraw Krajowej Struktury Kwalifikacji w Zakresie Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.58 | zarządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Badań na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.57 | zarządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.56 | zarządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.56 | zarządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.56 | zarządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Strategicznych Programów Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.56 | zarządzenie z dnia 7 września 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 27,5-29,5 GHz.

Dz.Urz.UKE.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 27,5-29,5 GHz.

Dz.Urz.UKE.2008.1.2 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 24,50-26,50 GHz.

Dz.Urz.UKE.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MI.2007.1.3 | decyzja z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Kontrola ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kolegium Lasów Państwowych na kadencję 2007-2010.

B.I.LP.2007.12.99 | decyzja z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kolegium Lasów Państwowych na kadencję 2007-2010.

B.I.LP.2007.12.99 | decyzja z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej podstawowego kursu dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2007.12.98 | decyzja z dnia 6 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie powołania członków Komisji Leśno-Drzewnej.

B.I.LP.2007.12.97 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zatwierdzenie prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2007.12.96 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.12.95 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.12.94 | decyzja z dnia 31 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Nadleśnictwa Brzegi Dolne w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno.

B.I.LP.2007.12.92 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Sporządzanie wniosku o uznanie lasu za ochronny lub pozbawienie go tego charakteru.

B.I.LP.2007.12.90 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu określającego zasady działania oraz tryb pracy Kolegium Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.12.89 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu określającego zasady działania oraz tryb pracy Kolegium Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.12.89 | zarządzenie z dnia 9 listopada 2007 r. | Akt utracił moc