Departmental acts

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Informatyzacji.

Dz.Urz.MNiI.2005.8.44 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2005.2.7 | zarządzenie z dnia 18 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie nazwy wyróżniającej oraz ustanowienie dorocznego Święta 4 batalionu dowodzenia w Wałczu.

Dz.Urz.MON.2005.14.111 | decyzja z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.7.51 | komunikat z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.7.50 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.7.49 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie dorocznego Święta 33 Bazy Lotniczej w Powidzu.

Dz.Urz.MON.2005.14.112 | decyzja z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 4 Zielonogórskiego pułku przeciwlotniczego w Czerwieńsku.

Dz.Urz.MON.2005.14.109 | decyzja z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Dz.Urz.MON.2005.14.110 | decyzja z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pampelunie (Królestwo Hiszpanii).

Dz.Urz.MSZ.2005.4.77 | decyzja z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pampelunie (Królestwo Hiszpanii).

Dz.Urz.MSZ.2005.4.77 | decyzja z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.8.29 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.8.29 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.8.29 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.8.29 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.8.29 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Podręcznika Inspektora.

Dz.Urz.ULC.2005.8.29 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Banku Polskiego za 2004 r.

Dz.Urz.NBP.2005.12.19 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2005 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2005.7.48 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.7.47 | obwieszczenie z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.15 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zakresu działania Centrum Informacyjnego MON.

Dz.Urz.MON.2005.13.105 | decyzja z dnia 13 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.12.35 | uchwała z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Nałożenie kary pieniężnej.

Dz.Urz.KPWiG.2005.13.36 | uchwała z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Dz.Urz.MZ.2005.9.40 | zarządzenie z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2005.3.6 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień 2004 r.

Dz.Urz.UOKiK.2005.1.8 | wykaz z dnia 11 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

"Tymczasowe zasady sprawdzania zdatności statków powietrznych budowanych w pojedynczych egzemplarzach".

Dz.Urz.ULC.2005.7.27 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.8.88 | komunikat z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.8.88 | komunikat z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Organizacja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych.

Dz.Urz.MSWiA.2005.13.45 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Organizacja w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zlecenia zadań publicznych.

Dz.Urz.MSWiA.2005.13.45 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2005.7.8 | obwieszczenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie.

Dz.Urz.MK.2005.3.27 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Poznaniu.

Dz.Urz.MK.2005.3.25 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Dz.Urz.MK.2005.3.24 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Zamkowemu w Malborku.

Dz.Urz.MK.2005.3.23 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MK.2005.3.26 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Kryzysowych w Ministerstwie Kultury.

Dz.Urz.MK.2005.3.22 | zarządzenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2005.8.79 | zarządzenie z dnia 7 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.8.85 | komunikat z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.8.86 | komunikat z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.13.85 | decyzja z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.13.85 | decyzja z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.13.85 | decyzja z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Gospodarowanie uzbrojeniem i sprzętem techniczno-bojowym w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.13.85 | decyzja z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.14 | zarządzenie z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Odwołanie Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.74 | decyzja z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Przekształcenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem z Oddziałem w Bartkowej.

Dz.Urz.MS.2005.4.17 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Przekształcenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Zakopanem z Oddziałem w Bartkowej.

Dz.Urz.MS.2005.4.17 | zarządzenie z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Port-au-Prince (Republika Haiti).

Dz.Urz.MSZ.2005.4.76 | decyzja z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.7.27 | komunikat z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2005.7.28 | komunikat z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.75 | decyzja z dnia 5 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.8.84 | komunikat z dnia 4 lipca 2005 r. | Akt indywidualny