Departmental acts

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Dowództwa Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2005.15.120 | decyzja z dnia 2 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Europejskie wymagania w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym.

Dz.Urz.ULC.2005.8.32 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Europejskie wymagania w zakresie ułatwień w lotnictwie cywilnym.

Dz.Urz.ULC.2005.8.32 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zasady postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.17 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.17 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2005.9.96 | komunikat z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.MSWiA.2005.13.49 | obwieszczenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2005.1.21 | obwieszczenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Specjalnego Wysłannika Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Roku Polsko-Niemieckiego.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.79 | decyzja z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie tworzenia i wyposażenia wojskowych straży pożarnych.

Dz.Urz.MON.2005.15.117 | decyzja z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.17 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zmiany organizacyjne w Politechnice Szczecińskiej.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.20 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiany organizacyjne w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.19 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Dodatkowa rekrutacja do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych w 2005 r.

Dz.Urz.MON.2005.15.116 | decyzja z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Sposób pełnienia służby w Stacjach Poczty Specjalnej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.7.43 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2005.3.9 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Zmiany organizacyjne w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.16 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 30 czerwca 2005 r.

Dz.Urz.GUM.2005.3.8 | obwieszczenie z dnia 28 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz dla naziemnej telewizji cyfrowej.

Dz.Urz.URTiP.2005.7.23 | uchwała z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM.

Dz.Urz.MON.2005.15.138 | porozumienie z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Fundacją Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych GROM.

Dz.Urz.MON.2005.15.138 | porozumienie z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Klubem Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Dz.Urz.MON.2005.15.137 | porozumienie z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Klubem Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Dz.Urz.MON.2005.15.137 | porozumienie z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt obowiązujący

Regulamin pracy Rady Usług Pocztowych.

Dz.Urz.URTiP.2005.7.22 | uchwała z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy.

Dz.Urz.MZ.2005.10.43 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.MPS.2005.1.1 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Skład i regulamin pracy Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.Urz.KGPSP.2005.2.9 | decyzja z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Antwerpii (Królestwo Belgii).

Dz.Urz.MSZ.2005.4.78 | decyzja z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.URTiP.2005.7.19 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2005.7/8.56 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Białowieskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.4 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.7 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.8 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wigierskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.6 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wolińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.1.9 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Działalność kompetencyjna i organizacyjno-etatowa w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.107 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów ośrodkom doskonalenia kadr Służby Więziennej.

Dz.Urz.CZSW.2005.3.8 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.14.106 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dz.Urz.MRiRW.2005.8.9 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MK.2005.3.29 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Fryderyka Chopina.

Dz.Urz.MK.2005.3.29 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MI.2005.8.54 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MI.2005.8.56 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MI.2005.8.55 | obwieszczenie z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Wykonywanie lotów w strefach zakazanych.

Dz.Urz.ULC.2005.8.31 | wytyczne z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Wykonywanie lotów w strefach zakazanych.

Dz.Urz.ULC.2005.8.31 | wytyczne z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.14.114 | decyzja z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.9.42 | zarządzenie z dnia 21 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.8.89 | komunikat z dnia 20 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania numerów drogom wojewódzkim.

Dz.Urz.MI.2005.8.57 | zarządzenie z dnia 19 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Powołanie komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na aplikację dyplomatyczno-konsularną.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.86 | decyzja z dnia 18 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie pozostałej w gospodarstwie pomocniczym - Zarządzie Obsługi części zysku za 2004 r.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.85 | decyzja z dnia 18 lipca 2005 r. | Akt utracił moc