Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2005 r.

Dz.Urz.MZ.2005.13.57 | zarządzenie z dnia 5 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wojskowe Przedsiębiorstwo Handlowe w Poznaniu".

Dz.Urz.MON.2005.16.139 | zarządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Urzędowi Miar.

Dz.Urz.GUM.2005.4.10 | zarządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Dz.Urz.MK.2005.5.50 | zarządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

Dz.Urz.MK.2005.5.50 | zarządzenie z dnia 2 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie środkami transportu w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

Dz.Urz.CZSW.2005.3.9 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 31,8-33,4 GHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.9.26 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3400-4200 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.9.29 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 410-430 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.9.28 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 450-470 MHz.

Dz.Urz.URTiP.2005.9.27 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dz.Urz.MZ.2005.13.56 | zarządzenie z dnia 1 września 2005 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.10.108 | komunikat z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2005.5.21 | zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MK.2005.4.49 | obwieszczenie z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Umorzenie postępowania przeciwko Centrum Handlowemu Polska 2 Sp. z o.o. w W.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.38 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 31 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2005.16.156 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2005.16.155 | decyzja z dnia 31 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu na listę doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.14.38 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Bibliotece Narodowej.

Dz.Urz.MK.2005.4.44 | zarządzenie z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik cen nakładów inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartały 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2005.8.58 | komunikat z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Wyznaczenie składu Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MK.2005.4.48 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2005.16.154 | decyzja z dnia 30 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Działanie wydziałów wywiadu kryminalnego w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.14.105 | wytyczne z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Porozumienie pomiędzy Polską Agencją Prasową S.A. a Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.17.165 | porozumienie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Procedura kwalifikowania kandydatów na analityków kryminalnych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.14.98 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2005.14.97 | decyzja z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze.

Dz.Urz.MZ.2005.13.55 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2005.13.54 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2005.8.52 | zarządzenie z dnia 29 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wycofanie z użytku nieaktualnych przepisów o przejazdach i przewozach na koszt wojska.

Dz.Urz.MON.2005.16.153 | decyzja z dnia 26 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Uznanie praktyki stosowanej przez AP Edukacja Sp. z o.o. w Ł. za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.36 | decyzja z dnia 25 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Uznanie praktyki stosowanej przez Gminę S. za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.37 | decyzja z dnia 25 sierpnia 2005 r. | Akt nienormatywny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Zespołowi do spraw Lecznictwa i Orzecznictwa Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.56 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Zespołowi do spraw Lecznictwa i Orzecznictwa Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.56 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Dz.Urz.MK.2005.4.47 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Dz.Urz.MK.2005.4.47 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Dz.Urz.MK.2005.4.47 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Kapituły do spraw opiniowania wniosków o nadanie Medalu Zasłużony Kulturze - Gloria Artis.

Dz.Urz.MK.2005.4.47 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Procedury stosowane przy wydawaniu Certyfikatu Członka Załogi - CREW MEMBER CERTIFICATE - CMC.

Dz.Urz.ULC.2005.10.41 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 13 Elbląskiego pułku przeciwlotniczego.

Dz.Urz.MON.2005.16.148 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 31 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2005.16.151 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Stargardzie Szczecińskim.

Dz.Urz.MK.2005.4.42 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie zespołu szkół muzycznych w Stargardzie Szczecińskim.

Dz.Urz.MK.2005.4.43 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.72 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.URTiP.2005.9.32 | uchwała z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.10.107 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.52 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.ULC.2005.9.39 | ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Dz.Urz.ULC.2005.9.39 | ogłoszenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.8.53 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia Ramowego Regulaminu Organizacyjnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2005.7/8.57 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Proszowicach.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.19 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rachunku bankowego dochodów własnych.

Dz.Urz.ULC.2005.9.40 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rachunku bankowego dochodów własnych.

Dz.Urz.ULC.2005.9.40 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Kolegium Redakcyjne miesięcznika Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2010.16.98 t.j. | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc