Departmental acts

Komisja do spraw gospodarowania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2005.9.35 | decyzja z dnia 30 września 2005 r. | Akt utracił moc

Komisja do spraw gospodarowania sprzętem komputerowym i oprogramowaniem w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2005.9.35 | decyzja z dnia 30 września 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.16.72 | zarządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku.

Dz.Urz.MZ.2005.16.72 | zarządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie hurtowni danych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2005.10.65 | zarządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie hurtowni danych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2005.10.65 | zarządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie wzorów druków sprawozdania LPIR1.

B.I.LP.2005.10.66 | zarządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2005.2.10 | decyzja z dnia 30 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2005.2.10 | decyzja z dnia 30 września 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2005.2.8 | zarządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Dz.Urz.URTiP.2005.11.37 | zarządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego - Centralnego Laboratorium Badań Technicznych.

Dz.Urz.URTiP.2005.11.38 | zarządzenie z dnia 30 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.11.116 | komunikat z dnia 29 września 2005 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.ULC.2005.10.44 | obwieszczenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Wdrożenie "Wytycznych w sprawie ocen okresowych pracowników Lasów Państwowych".

B.I.LP.2005.10.67 | zarządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz nadanych stopni doktora habilitowanego.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.22 | komunikat z dnia 29 września 2005 r. | Akt indywidualny

Wykaz obowiązujących resortowych aktów normatywnych.

Dz.Urz.MSWiA.2005.15.55 | obwieszczenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie Zastępcy Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.84 | decyzja z dnia 29 września 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.18.173 | decyzja z dnia 29 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zabezpieczenia danych osobowych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.9.63 | decyzja z dnia 29 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2005.4.11 | zarządzenie z dnia 29 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2005.9.59 | zarządzenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy zakres zadań i organizacji Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2005.9.59 | zarządzenie z dnia 27 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 1 Okręgowych Warsztatów Technicznych w Grudziądzu.

Dz.Urz.MON.2005.18.171 | decyzja z dnia 27 września 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 23 batalionu radiotechnicznego w Słupsku.

Dz.Urz.MON.2005.18.169 | decyzja z dnia 27 września 2005 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 2 eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2005.18.168 | decyzja z dnia 27 września 2005 r. | Akt nienormatywny

Ustanowienie dorocznego Święta oraz nadanie nazwy wyróżniającej dla 8 batalionu radiotechnicznego w Lipowcu.

Dz.Urz.MON.2005.18.172 | decyzja z dnia 27 września 2005 r. | Akt indywidualny

Korzystanie przez Straż Graniczną z wojskowych statków powietrznych.

Dz.Urz.MON.2005.18.175 | porozumienie z dnia 26 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Planowanie i udzielanie zamówień publicznych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Dz.Urz.CZSW.2005.3.10 | zarządzenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MI.2005.11.72 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Daegu (Republika Korei).

Dz.Urz.MSZ.2005.4.83 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2005.18.167 | decyzja z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych izb celnych.

Dz.Urz.MF.2005.11.113 | obwieszczenie z dnia 26 września 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEiN.2005.3.21 | zarządzenie z dnia 23 września 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2005 r.

Dz.Urz.UOKiK.2005.2.24 | wykaz z dnia 23 września 2005 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków wydanych w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec 2005 r.

Dz.Urz.UOKiK.2005.2.30 | wykaz z dnia 23 września 2005 r. | Akt indywidualny

Zasady używania faksymile podpisu Ministra Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2005.4.82 | decyzja z dnia 23 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie zmian danych na liście maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2005.14.39 | komunikat z dnia 22 września 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie Policyjnej Izby Dziecka w Ostrowie Wielkopolskim i zniesienie Policyjnej Izby Dziecka w Kaliszu.

Dz.Urz.MSWiA.2005.14.54 | zarządzenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Dz.Urz.MK.2005.5.54 | zarządzenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie i nadanie statutu Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Dz.Urz.MK.2005.5.54 | zarządzenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie i nadanie statutu Europejskiemu Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Dz.Urz.MK.2005.5.54 | zarządzenie z dnia 22 września 2005 r. | Akt obowiązujący