Departmental acts

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2 eskadry lotnictwa transportowo-łącznikowego w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2005.24.228 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 32 Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Krakowie-Balicach.

Dz.Urz.MON.2005.24.225 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 36 specjalnego pułku lotnictwa transportowego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2005.24.234 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 3 Węzła Łączności we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2005.24.224 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 16 Pomorskiego pułku artylerii w Braniewie.

Dz.Urz.MON.2005.24.230 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 55 batalionu remontowego w Opolu.

Dz.Urz.MON.2005.24.236 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret 16 batalionu zaopatrzenia w Elblągu.

Dz.Urz.MON.2005.24.233 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i proporczyka na beret 5 Kresowego batalionu saperów w Krośnie Odrzańskim.

Dz.Urz.MON.2005.24.232 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.

Dz.Urz.MON.2005.24.226 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Mężów Zaufania Korpusu Oficerów, Podoficerów i Szeregowych Zawodowych.

Dz.Urz.MON.2005.24.227 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 16 batalionu dowodzenia Ziemi Elbląskiej w Elblągu.

Dz.Urz.MON.2005.24.235 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Zasady planowania, organizacji i postępowania ze zbędnymi środkami bojowymi.

Dz.Urz.MON.2005.24.221 | decyzja z dnia 27 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów szkolenia jednego żołnierza zawodowego.

Dz.Urz.MON.2005.24.240 | decyzja z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Zakażeń HCV.

Dz.Urz.MZ.2005.19.107 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Zakażeń HCV.

Dz.Urz.MZ.2005.19.107 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2005.15.130 | komunikat z dnia 23 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2005.15.133 | komunikat z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu i Budownictwa.

Dz.Urz.MTiB.2005.2.6 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2019.44 t.j. | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.10 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.10 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.10 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.89 t.j. | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.25 t.j. | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.89 t.j. | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.10 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.25 t.j. | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.9 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Dz.Urz.WUG.2006.1.4 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem.

Dz.Urz.WUG.2006.1.7 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2006.1.8 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Zagrożenia Metanowego oraz Wyrzutami Gazów i Skał w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.11 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Atmosfery Kopalnianej i Klimatyzacji w Podziemnych Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.6 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.2.24 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.22 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.20 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.20 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.20 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.20 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Likwidacji Zakładów Górniczych i Gospodarki Odpadami.

Dz.Urz.WUG.2006.1.15 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem.

Dz.Urz.WUG.2006.1.18 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Obudów Wyrobisk Górniczych i Kierowania Stropem.

Dz.Urz.WUG.2006.1.18 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2006.1.19 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2006.1.19 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Tąpań w Zakładach Górniczych Wydobywających Węgiel Kamienny.

Dz.Urz.WUG.2006.1.14 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń Wodnych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.17 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie składu Komisji do spraw Zagrożeń Zdrowia Czynnikami Środowiska Pracy w Zakładach Górniczych.

Dz.Urz.WUG.2006.1.16 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.24.220 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2005.11.81 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.1.21 | decyzja z dnia 22 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MTiB.2005.3.9 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie numerów drogom krajowym.

Dz.Urz.MTiB.2005.3.9 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Tablice i pieczęcie urzędowe używane w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.42 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Udostępnienie lotniska lotnictwa służb porządku publicznego "Warszawa-Babice" dla lotnictwa cywilnego.

Dz.Urz.MSWiA.2006.2.8 | decyzja z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2005 r.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.40 | wykaz z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny

Wykaz wyroków doręczonych w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 2005 r.

Dz.Urz.UOKiK.2005.3.47 | wykaz z dnia 21 grudnia 2005 r. | Akt indywidualny