Departmental acts

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Projektów Badawczych Zamawianych.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.6 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu sporządzenia w 2006 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2006.1.6 | komunikat z dnia 10 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.5 | decyzja z dnia 10 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.1.7 | upoważnienie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.1.8 | upoważnienie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.1.9 | upoważnienie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.2 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Taryfa opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Dz.Urz.ULC.2006.1.4 | ogłoszenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.

Dz.Urz.ULC.2006.1.4 | ogłoszenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.1.4 | decyzja z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Zakładu Wydawnictw Statystycznych.

Dz.Urz.GUS.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie powołania Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2006.4.33 | decyzja z dnia 6 stycznia 2006 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Dz.Urz.MZ.2006.1.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie".

B.I.LP.2006.1.8 | decyzja z dnia 4 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie".

B.I.LP.2006.1.8 | decyzja z dnia 4 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Warszawskie".

B.I.LP.2006.1.8 | decyzja z dnia 4 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie osoby wykonującej zadania organizatora rozkładów lotów.

Dz.Urz.ULC.2006.1.3 | decyzja z dnia 4 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.1.6 | komunikat z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt indywidualny

Uznanie praktyki stosowanej przez Marquard Media Polska Sp. z o.o. w Warszawie za ograniczającą konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2006.2.20 | decyzja z dnia 3 stycznia 2006 r. | Akt nienormatywny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego.

Dz.Urz.MTiB.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Planowanie środków finansowych na eksploatację w Policji pojazdów i łodzi motorowych w 2006 r.

Dz.Urz.KGP.2006.4.12 | decyzja z dnia 2 stycznia 2006 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie w urzędach górniczych wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2006.4.27 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Dokonywanie w urzędach górniczych wydatków publicznych nieobjętych przepisami o zamówieniach publicznych.

Dz.Urz.WUG.2006.4.27 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego Ośrodka Wczasów MSWiA "Chybotek" w Przesiece.

Dz.Urz.MSWiA.2006.3.10 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu budżetowego Ośrodka Wczasów MSWiA "Chybotek" w Przesiece.

Dz.Urz.MSWiA.2006.3.10 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.76 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Kielcach.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.75 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.77 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.79 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.79 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Państwowemu Teatrowi "Wybrzeże" w Gdańsku.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.74 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Teatrowi Polskiemu we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2005.8.78 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu oddziałów regionalnych, placówek terenowych oraz zakładów rehabilitacji leczniczej.

Dz.Urz.PKRUS.2006.1.3 | komunikat z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Przeznaczenie mienia zlikwidowanej Akademii Dyplomatycznej.

Dz.Urz.MSZ.2005.6.112 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Szkolenie strzeleckie policjantów.

Dz.Urz.KGP.2006.3.9 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie strzeleckie policjantów.

Dz.Urz.KGP.2006.3.9 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2006.1.2 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wydzielony rachunek dochodów własnych dla Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.4.30 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt obowiązujący

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2005.16.135 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2005.2.13 | obwieszczenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zasady planowania i rozliczania kosztów sporządzania planów urządzenia lasu.

B.I.LP.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2005.

Dz.Urz.MON.2005.24.238 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2006.4.31 | decyzja z dnia 30 grudnia 2005 r. | Akt jednorazowy