Departmental acts

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za grudzień 2019 r.

Dz.Urz.MF.2020.5 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za grudzień 2019 r.

Dz.Urz.MF.2020.4 | obwieszczenie z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Aktywów Państwowych.

Dz.Urz.MAP.2020.1 | zarządzenie z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych.

Dz.Urz.KNF.2020.1 | komunikat z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Szczegółowy tryb działania Energetycznej Komisji Kwalifikacyjnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.4 | regulamin z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.3 | decyzja z dnia 16 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Politykia rachunkowości oraz procedur kontroli finansowej Ministerstwa Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.11 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022.

Dz.Urz.MK.2020.10 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021.

Dz.Urz.MK.2020.7 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Ojcowskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022.

Dz.Urz.MK.2020.9 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2020.10 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2020.10 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2020.10 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2020.9 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2020.9 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Opolu.

Dz.Urz.MS.2020.8 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Opolu.

Dz.Urz.MS.2020.8 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MS.2020.7 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Wałbrzychu.

Dz.Urz.MS.2020.6 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Parku Narodowego Gór Stołowych na lata 2020-2022.

Dz.Urz.MK.2020.8 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bazylei (Konfederacja Szwajcarska).

Dz.Urz.MSZ.2020.7 | decyzja z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego na rok 2020.

Dz.Urz.MK.2020.6 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.3 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.3 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.3 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021.

Dz.Urz.MK.2020.5 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Wielkopolskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021.

Dz.Urz.MK.2020.5 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Wigierskiego Parku Narodowego na rok 2020.

Dz.Urz.MK.2020.4 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego na lata 2020-2021.

Dz.Urz.MK.2020.3 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie "Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020".

Dz.Urz.MSpor.2020.3 | decyzja z dnia 14 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Likwidacja Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Manili (Republika Filipin).

Dz.Urz.MSZ.2020.6 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w San Fernando (Republika Filipin).

Dz.Urz.MSZ.2020.5 | decyzja z dnia 9 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu.

Dz.Urz.MS.2020.5 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa w sądach apelacyjnych.

Dz.Urz.MS.2020.4 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie Rady Dostępności.

Dz.Urz.MFiPR.2020.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej.

Dz.Urz.MZ.2020.2 | zarządzenie z dnia 13 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.3 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.3 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.3 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.3 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.3 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.3 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie wydziałów w sądach rejonowych.

Dz.Urz.MS.2020.3 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie utworzenia Biura do Spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej.

Dz.Urz.MON.2020.5 | decyzja z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Sformowanie Biura do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej".

Dz.Urz.MON.2020.3 | decyzja z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Zadania ochronne dla Wolińskiego Parku Narodowego na lata 2020-2023.

Dz.Urz.MK.2020.2 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie zarządzenia w sprawie utworzenia Zespołu doradczego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2020.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu.

Dz.Urz.MKiDN.2020.2 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wybór banków do współpracy z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych na rok 2019.

B.I.LP.2020.1.11 | decyzja z dnia 16 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu.

Dz.Urz.MI.2020.1 | zarządzenie z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ochrony obiektów oraz organizacji służby ochrony w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2020.1 | decyzja z dnia 10 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w Leśnym Banku Genów Kostrzyca.

B.I.LP.2020.1.9 | decyzja z dnia 27 listopada 2019 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Instrukcji ochrony przeciwpożarowej lasu" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych.

B.I.LP.2020.1.7 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie zespołu zadaniowego do spraw nowelizacji "Wytycznych prowadzenia robót drogowych w lasach".

B.I.LP.2020.1.3 | zarządzenie z dnia 5 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2020.1.1 | zarządzenie z dnia 4 grudnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Klimatu.

Dz.Urz.MK.2020.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Klagenfurcie (Republika Austrii).

Dz.Urz.MSZ.2020.4 | decyzja z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2020.1 | decyzja z dnia 8 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Rovaniemi (Republika Finlandii).

Dz.Urz.MSZ.2020.3 | decyzja z dnia 3 stycznia 2020 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dz.Urz.MFiPR.2020.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt utracił moc

Porozumienie między CSIRT GOV a CSIRT NASK dotyczące powierzenia wykonywania zadań.

Dz.Urz.MC.2020.1 | komunikat z dnia 7 stycznia 2020 r. | Akt obowiązujący