Departmental acts

Powołanie Zespołu doradczego do spraw nieproliferacji, rozbrojenia oraz obrotu strategicznego.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.31 | decyzja z dnia 13 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie stopnia gotowości Policji do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym.

Dz.Urz.KGP.2006.6.25 | decyzja z dnia 13 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.2.19 | komunikat z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy.

Dz.Urz.KGP.2006.8.42 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy.

Dz.Urz.KGP.2006.8.42 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Normy wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt transportowy.

Dz.Urz.KGP.2006.8.42 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw koordynacji promocji Polski i dyplomacji publicznej.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.30 | decyzja z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw koordynacji promocji Polski i dyplomacji publicznej.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.30 | decyzja z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw koordynacji promocji Polski i dyplomacji publicznej.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.30 | decyzja z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw polityki wschodniej.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.28 | decyzja z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2006.2.5 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku.

Dz.Urz.MZ.2006.3.7 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Lublinie.

Dz.Urz.GUS.2006.2.12 | zarządzenie z dnia 10 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu doradczego do spraw Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.26 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.23 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw nieruchomości rosyjskich w Polsce oraz nieruchomości polskich w Rosji.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.24 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw nieruchomości rosyjskich w Polsce oraz nieruchomości polskich w Rosji.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.24 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczego do spraw Polonii i Polaków za granicą.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.21 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw praw człowieka oraz rozwoju demokracji.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.27 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw sankcji międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.20 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw sankcji międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.20 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczego do spraw zagrożeń globalnych i terroryzmu.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.19 | decyzja z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.2.18 | komunikat z dnia 9 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Gdańsku na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.11 | decyzja z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie obszarów działania jednostek lotniskowej i lotniczej służby meteorologicznej.

Dz.Urz.ULC.2006.2.9 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. Kwalifikacji Produktów z Pogranicza.

Dz.Urz.MZ.2006.3.6 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu działania Rady Nauki.

Dz.Urz.MEiN.2006.1.11 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Dz.Urz.GUS.2006.2.11 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie redakcji i kolegium redakcyjnego miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dz.Urz.MS.2006.2.69 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2006 r. | Akt nienormatywny

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.2.15 | komunikat z dnia 7 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.5 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Organizacja systemu dyżurów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.16 | decyzja z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw związanych z aktualizacją krajowego planu gospodarki odpadami.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.69 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Rozwiązanie Zespołu do spraw Wspólnoty Demokracji.

Dz.Urz.MSZ.2006.1.11 | decyzja z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.19 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie i nadanie statutu Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu.

Dz.Urz.MKiDN.2006.1.4 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.21 | decyzja z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.5.21 | decyzja z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2006.2.10 | zarządzenie z dnia 3 lutego 2006 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.2.13 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń.

Dz.Urz.GUS.2006.2.14 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dz.Urz.GUS.2006.2.15 | obwieszczenie z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrumentów umożliwiających sprawowanie nadzoru nad działalnością wojewodów.

Dz.Urz.MSWiA.2006.4.18 | decyzja z dnia 2 lutego 2006 r. | Akt utracił moc