Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw digitalizacji.

Dz.Urz.MKiDN.2006.3.25 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Invest Bank S.A. w Warszawie.

Dz.Urz.UOKiK.2006.3.36 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.8.99 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

Dz.Urz.MSWiA.2006.7.32 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzory wizytówek używanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.2.58 | instrukcja z dnia 21 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2006.7.95 | decyzja z dnia 20 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalne ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.4.41 | komunikat z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.83 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.81 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.84 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.84 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.84 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2006.7.96 | umowa z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie organów resortu obrony narodowej z Wojskową Izbą Lekarską.

Dz.Urz.MON.2006.7.96 | umowa z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.4.38 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.4.36 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.4.35 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.80 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.3.5 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.3.5 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.3.5 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.3.5 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2006.3.5 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.4.5 | informacja z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.4.6 | informacja z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Pełne pokrycie kosztów wypoczynku dla dzieci żołnierzy zawodowych w 2006 r.

Dz.Urz.MON.2006.7.93 | decyzja z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej do spraw operatorów urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Dz.Urz.UKE.2006.3.6 | zarządzenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2006 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2006.4.34 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2006.4.33 | obwieszczenie z dnia 14 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Gdańsku na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.3.24 | decyzja z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Specjalistycznego pn. "Rada Biblioteki Wirtualnej Nauki".

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.10 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Drzewa doborowe uznane w 2005 r.

B.I.LP.2006.4.17 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie terminu sporządzenia w 2006 r. sprawozdań z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2006.4.37 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Dz.Urz.KGP.2006.8.45 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Dz.Urz.KGP.2006.8.45 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Dz.Urz.KGP.2006.8.45 | decyzja z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2006.4.40 | komunikat z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wyłączone drzewostany nasienne.

B.I.LP.2006.4.16 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie egzaminów z języków obcych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.2.40 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Szczecinie.

Dz.Urz.GUS.2006.4.32 | zarządzenie z dnia 11 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Rekrutacja do szkół wojskowych w 2006 r.

Dz.Urz.MON.2006.7.71 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 3 Okręgowych Warsztatów Technicznych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Dz.Urz.MON.2006.7.73 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 72 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Oświęcimiu.

Dz.Urz.MON.2006.7.76 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2006.7.77 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 76 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2006.7.75 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Murowanej Goślinie.

Dz.Urz.MON.2006.7.78 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta 81 dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Dz.Urz.MON.2006.7.72 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego Święta Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2006.7.74 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki absolwenta Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce.

Dz.Urz.MON.2006.7.81 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 14 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2006.7.91 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 75 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Gliwicach.

Dz.Urz.MON.2006.7.87 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 76 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Poznaniu.

Dz.Urz.MON.2006.7.85 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 81 dywizjonu dowodzenia Obrony Powietrznej w Bytomiu.

Dz.Urz.MON.2006.7.79 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej 77 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Murowanej Goślinie.

Dz.Urz.MON.2006.7.86 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2006.7.88 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny