Departmental acts

Regulamin organizacyjny Gabinetu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.20 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.19 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.19 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.19 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.19 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.19 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.2.10 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.2.13 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zabezpieczenie Biura Ataszatów Wojskowych w zakresie transportu i infrastruktury.

Dz.Urz.MON.2006.8.103 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.GUM.2006.2.9 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w sieci stałych dróg lotniczych.

Dz.Urz.ULC.2006.5.20 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 marca 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.2.14 | obwieszczenie z dnia 28 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.7.29 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.7.29 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Plan Finansowo-Gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2006 rok.

B.I.LP.2006.5.18 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Analiz Strategicznych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.14 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.13 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.13 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.13 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu do Spraw Cudzoziemców Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.3.13 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.6.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.6.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.6.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.6.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.6.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.6.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.6.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.6.25 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Islamskiej Republice Afganistanu.

Dz.Urz.MSZ.2006.2.44 | decyzja z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie sposobu pełnienia służby na drogach przez policjantów.

Dz.Urz.KGP.2006.9.47 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.12 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.12 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.12 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Rozwoju Biogospodarki.

Dz.Urz.MNiSW.2006.1.12 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Programowego do spraw Eksploatacji i Modernizacji systemu POJAZD oraz systemu KIEROWCA.

Dz.Urz.MTiB.2006.6.21 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wymiaru czasu pracy w KRUS w miesiącach maju i grudniu 2006 r.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.1 | komunikat z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Maskacie (Sułtanat Omanu).

Dz.Urz.MSZ.2006.2.43 | decyzja z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowym Służbom Informacyjnym.

Dz.Urz.MON.2006.8.98 | zarządzenie z dnia 26 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Decyzje EASA Nr 2003/19/RM oraz Nr 2003/01/RM.

Dz.Urz.ULC.2006.4.19 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Decyzje EASA Nr 2003/19/RM oraz Nr 2003/01/RM.

Dz.Urz.ULC.2006.4.19 | ogłoszenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Dokonanie wpisu na listę maklerów giełd towarowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.6.16 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do opracowania projektu ustawy o współpracy na rzecz rozwoju.

Dz.Urz.MSZ.2006.2.52 | decyzja z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do opracowania projektu ustawy o współpracy na rzecz rozwoju.

Dz.Urz.MSZ.2006.2.52 | decyzja z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania strategii działań na rzecz suplementacji mąki kwasem foliowym.

Dz.Urz.MZ.2006.7.26 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wpis na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KPWiG.2006.6.15 | uchwała z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Wojskowego Instytutu Medycznego.

Dz.Urz.MON.2006.8.97 | zarządzenie z dnia 25 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.5.47 | komunikat z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.5.47 | komunikat z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na drugą kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.3.26 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie na drugą kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.3.27 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw digitalizacji.

Dz.Urz.MKiDN.2006.3.25 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Invest Bank S.A. w Warszawie.

Dz.Urz.UOKiK.2006.3.36 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.8.99 | decyzja z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi).

Dz.Urz.MSWiA.2006.7.32 | zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Wzory wizytówek używanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2006.2.58 | instrukcja z dnia 21 kwietnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Uruchomienie środków na zapomogi dla żołnierzy.

Dz.Urz.MON.2006.7.95 | decyzja z dnia 20 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalne ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2006.4.41 | komunikat z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.83 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Konkursowej do wyboru kandydata na stanowisko Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.81 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.84 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.84 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.3.84 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2006 r. | Akt utracił moc