Departmental acts

Zasady realizacji polityki informacyjnej w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.15.186 | decyzja z dnia 1 sierpnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.6.48 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Kwota dotacji dla Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MF.2006.9.66 | obwieszczenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.20 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.20 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.20 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.20 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.20 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.2.20 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie planowania i sprawozdawczości w Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.12.76 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia zakresów czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.106 | zarządzenie z dnia 31 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.11.58 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.11.58 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.11.58 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.11.58 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.11.58 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.11.58 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.11.58 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.11.58 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu czynności Antoniego Macierewicza - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.14.175 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.6.54 | decyzja z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.6.54 | decyzja z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa trzeciego stopnia w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.6.54 | decyzja z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa w części 80 - Regionalne izby obrachunkowe.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.58 | decyzja z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2006.14.176 | zarządzenie z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.14.78 | komunikat z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.14.79 | komunikat z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.14.80 | komunikat z dnia 28 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.57 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.57 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Przedsięwzięcia związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.105 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Przedsięwzięcia związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.105 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Przedsięwzięcia związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.105 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Przedsięwzięcia związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.105 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Przedsięwzięcia związane z przygotowaniem jednostek organizacyjnych Ministerstwa Środowiska do objęcia ich militaryzacją.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.4.105 | zarządzenie z dnia 27 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.4.28 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.14.178 | decyzja z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia przeznaczenia zakładów karnych i aresztów śledczych.

Dz.Urz.CZSW.2006.3.6 | zarządzenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 kwietnia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.4.27 | obwieszczenie z dnia 26 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.KPWiG.2006.11.32 | decyzja z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.3.6 | decyzja z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.4.22 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.4.22 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.4.22 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.4.22 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzone typy tachografów samochodowych i wykresówek.

Dz.Urz.GUM.2006.4.24 | obwieszczenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.

Dz.Urz.MZ.2006.11.57 | zarządzenie z dnia 25 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Komisja Budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.56 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Komisja Budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.56 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Komisja Budżetowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.11.56 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Filmotece Narodowej.

Dz.Urz.MKiDN.2006.5.42 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2006 r.

Dz.Urz.KGP.2006.11.73 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "Perspektywa".

Dz.Urz.MKiDN.2006.5.43 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2006.14.75 | decyzja z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2006.9.67 | zarządzenie z dnia 24 lipca 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

Dz.Urz.MON.2006.14.174 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

Dz.Urz.MON.2006.14.174 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji do spraw likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych oraz wyznaczenie jej przewodniczącego.

Dz.Urz.MON.2006.14.174 | zarządzenie z dnia 22 lipca 2006 r. | Akt utracił moc