Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.15.74 | zarządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.15.74 | zarządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.15.74 | zarządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.15.74 | zarządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.15.74 | zarządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.15.74 | zarządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie Komisji Budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2006.14.69 | zarządzenie z dnia 4 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Ochrona informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2006.11.52 | zarządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt utracił moc

Ochrona informacji niejawnych w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2006.11.52 | zarządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do Spraw Procesu Bolońskiego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.3.29 | zarządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2006.13.84 | obwieszczenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Dowództwa Garnizonu Warszawa statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.19.246 | zarządzenie z dnia 3 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MZ.2006.15.78 | obwieszczenie z dnia 2 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zakładu Budżetowego "Wojskowe Misje Pokojowe".

Dz.Urz.MON.2006.19.245 | zarządzenie z dnia 2 października 2006 r. | Akt utracił moc

Wydatki reprezentacyjne i okolicznościowe w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.8.66 | decyzja z dnia 2 października 2006 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Recife (Federacyjna Republika Brazylii).

Dz.Urz.MSZ.2006.5.261 | decyzja z dnia 29 września 2006 r. | Akt utracił moc

Likwidacja zakładu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności w Łęczycy.

Dz.Urz.MS.2006.8.128 | zarządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady Dzieci i Młodzieży.

Dz.Urz.MEN.2006.1.3 | zarządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie analizy ryzyka w granicznych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.8.68 | wytyczne z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie analizy ryzyka w granicznych jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.8.68 | wytyczne z dnia 29 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.14.88 | decyzja z dnia 29 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie Zakładu Karnego w Łęczycy.

Dz.Urz.MS.2006.8.127 | zarządzenie z dnia 29 września 2006 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2006.17.234 | upoważnienie z dnia 28 września 2006 r. | Akt indywidualny

Niestwierdzenie stosowania praktyki ograniczającej konkurencję przez Telekomunikację Polską S.A. w Warszawie.

Dz.Urz.UOKiK.2006.4.55 | decyzja z dnia 28 września 2006 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dz.Urz.MB.2006.1.6 | komunikat z dnia 28 września 2006 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2006.8.60 | zarządzenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt utracił moc

Udzielenie pomocy organizacyjnej i logistycznej w realizacji filmu "Post Mortem - Opowieści Katyńskie".

Dz.Urz.MON.2006.18.243 | decyzja z dnia 28 września 2006 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dz.Urz.MB.2006.1.2 | obwieszczenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt indywidualny

Uzupełnienia i zmiany w centralnym rejestrze zarządców nieruchomości.

Dz.Urz.MB.2006.1.4 | obwieszczenie z dnia 28 września 2006 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Gospodarstwa Pomocniczego - Centralnego Laboratorium Badań Technicznych.

Dz.Urz.UKE.2006.11.62 | zarządzenie z dnia 27 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.18.241 | decyzja z dnia 27 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.15.73 | zarządzenie z dnia 26 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego.

Dz.Urz.MON.2006.18.240 | decyzja z dnia 26 września 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego.

Dz.Urz.MON.2006.18.240 | decyzja z dnia 26 września 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego.

Dz.Urz.MON.2006.18.240 | decyzja z dnia 26 września 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego.

Dz.Urz.MON.2006.18.240 | decyzja z dnia 26 września 2006 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie Odznaki Honorowej i Medalu Pamiątkowego Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego.

Dz.Urz.MON.2006.18.240 | decyzja z dnia 26 września 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2006.12.89 | komunikat z dnia 26 września 2006 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.15.72 | zarządzenie z dnia 26 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Profilaktycznego Domu Zdrowia "Jasny Pałac" w Zakopanem.

Dz.Urz.MZ.2006.14.71 | zarządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej majątku Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w 2006 roku.

Dz.Urz.KGPSP.2006.2.10 | decyzja z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Ustalenie terminu sporządzenia w 2006 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2006.10.68 | komunikat z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.1.5 | zarządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.1.5 | zarządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.1.5 | zarządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli umów zawieranych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.1.4 | zarządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli umów zawieranych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.1.4 | zarządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie instrukcji obiegu i kontroli umów zawieranych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.1.4 | zarządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w San Francisco (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2006.5.260 | decyzja z dnia 25 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zasad i trybu naboru do Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2006.18.238 | decyzja z dnia 25 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Energii.

Dz.Urz.MNiSW.2006.3.27 | zarządzenie z dnia 25 września 2006 r. | Akt jednorazowy

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Energii.

Dz.Urz.MNiSW.2006.3.26 | zarządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Energii.

Dz.Urz.MNiSW.2006.3.26 | zarządzenie z dnia 22 września 2006 r. | Akt utracił moc

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2005 r.

Dz.Urz.GUS.2006.9.60 | obwieszczenie z dnia 21 września 2006 r. | Akt nienormatywny

Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów - przewodników psów patrolowych.

Dz.Urz.KGP.2006.14.86 | decyzja z dnia 20 września 2006 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego Święta 21 dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w Pucku.

Dz.Urz.MON.2006.17.229 | decyzja z dnia 19 września 2006 r. | Akt indywidualny