Departmental acts

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Toruniu.

Dz.Urz.GUM.2006.12.86 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Toruniu.

Dz.Urz.GUM.2006.12.86 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 we Włocławku.

Dz.Urz.GUM.2006.12.87 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 we Włocławku.

Dz.Urz.GUM.2006.12.87 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Gdyni.

Dz.Urz.GUM.2006.11.77 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 3 w Koszalinie.

Dz.Urz.GUM.2006.10.69 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Legnicy.

Dz.Urz.GUM.2006.14.100 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 3 w Łowiczu.

Dz.Urz.GUM.2006.13.94 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Brodnicy.

Dz.Urz.GUM.2006.12.88 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Elblągu.

Dz.Urz.GUM.2006.11.78 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Gorzowie Wlkp.

Dz.Urz.GUM.2006.10.70 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Jeleniej Górze.

Dz.Urz.GUM.2006.14.101 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 4 w Zduńskiej Woli.

Dz.Urz.GUM.2006.13.95 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Inowrocławiu.

Dz.Urz.GUM.2006.12.89 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 5 w Kielcach.

Dz.Urz.GUM.2006.13.96 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Olsztynie.

Dz.Urz.GUM.2006.11.79 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Świdnicy.

Dz.Urz.GUM.2006.14.102 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar Nr 5 w Zielonej Górze.

Dz.Urz.GUM.2006.10.71 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 6 w Brzegu.

Dz.Urz.GUM.2006.14.103 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 6 w Grudziądzu.

Dz.Urz.GUM.2006.12.90 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 6 w Grudziądzu.

Dz.Urz.GUM.2006.12.90 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 6 w Słupsku.

Dz.Urz.GUM.2006.11.80 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 6 w Słupsku.

Dz.Urz.GUM.2006.11.80 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Kętrzynie.

Dz.Urz.GUM.2006.11.81 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Opolu.

Dz.Urz.GUM.2006.14.104 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 8 w Ełku.

Dz.Urz.GUM.2006.11.82 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 8 w Ełku.

Dz.Urz.GUM.2006.11.82 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 8 w Nysie.

Dz.Urz.GUM.2006.14.105 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 9 w Chojnicach.

Dz.Urz.GUM.2006.11.83 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUM.2006.12.84 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Bydgoszczy.

Dz.Urz.GUM.2006.12.84 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar we Wrocławiu.

Dz.Urz.GUM.2006.14.97 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Gdańsku.

Dz.Urz.GUM.2006.11.74 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi.

Dz.Urz.GUM.2006.13.91 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Łodzi.

Dz.Urz.GUM.2006.13.91 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Szczecinie.

Dz.Urz.GUM.2006.10.66 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Prowizorium planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2007 r.

B.I.LP.2006.12.56 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.KGP.2006.16.98 | obwieszczenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie decyzji Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej Nr 12 z dnia 9 lutego oraz Nr 22 z dnia 24 lutego 2006 r.

Dz.Urz.MSZ.2006.5.283 | decyzja z dnia 31 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2006.2.11 | decyzja z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2006.12.58 | decyzja z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu finansowo-gospodarczego Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych.

B.I.LP.2006.12.60 | decyzja z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie prowizorium planu zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2006.12.59 | decyzja z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Katowicach.

Dz.Urz.GUM.2006.10.72 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Poznaniu.

Dz.Urz.GUM.2006.10.73 | zarządzenie z dnia 31 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiany w składzie Komisji Dyscyplinarnej do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych referendarzy sądowych w drugiej instancji.

Dz.Urz.MS.2006.8.129 | zarządzenie z dnia 30 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 1 w Krakowie.

Dz.Urz.GUM.2006.9.59 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 2 w Przemyślu.

Dz.Urz.GUM.2006.9.60 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Tarnobrzegu.

Dz.Urz.GUM.2006.9.61 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 3 w Tarnobrzegu.

Dz.Urz.GUM.2006.9.61 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 4 w Rzeszowie.

Dz.Urz.GUM.2006.9.62 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 5 w Tarnowie.

Dz.Urz.GUM.2006.9.63 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 6 w Jaśle.

Dz.Urz.GUM.2006.9.64 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Obwodowemu Urzędowi Miar nr 7 w Nowym Sączu.

Dz.Urz.GUM.2006.9.65 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie.

Dz.Urz.GUM.2006.9.58 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w Krakowie.

Dz.Urz.GUM.2006.9.58 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu specjalistycznego do spraw polsko-niemieckich projektów badawczych z dziedziny nauk neurobiologicznych.

Dz.Urz.MNiSW.2006.4.36 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Rejestr zatwierdzonych typów przyrządów pomiarowych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.8.52 | obwieszczenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Tworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.122 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Tworzenie i funkcjonowanie systemu stałych dyżurów.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2006.5.122 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.8.56 | obwieszczenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.20.264 | decyzja z dnia 27 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MT.2006.10.38 | decyzja z dnia 27 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2006.4.35 | zarządzenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dz.Urz.MSZ.2006.5.282 | decyzja z dnia 27 października 2006 r. | Akt utracił moc

Zniesienie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia 30 września 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2006.8.57 | obwieszczenie z dnia 27 października 2006 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do rozdysponowania środków z Programu "Zintegrowane Ratownictwo Medyczne" na rok 2006.

Dz.Urz.MZ.2006.16.83 | zarządzenie z dnia 26 października 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.7.55 | decyzja z dnia 25 października 2006 r. | Akt indywidualny