Departmental acts

Zasady planowania inwestycji więziennictwa.

Dz.Urz.CZSW.2006.3.10 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.23.312 | decyzja z dnia 28 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2006.4.40 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2006.18.93 | zarządzenie z dnia 28 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.67 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Badań i Dokumentacji Zabytków.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.67 | zarządzenie z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.72 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Zasady (polityka) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.22 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityka) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.22 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityka) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.1.22 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Dz.Urz.CBA.2007.1.21 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Dz.Urz.CBA.2007.1.21 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Dz.Urz.CBA.2007.1.21 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Dz.Urz.CBA.2007.1.21 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zasady korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Dz.Urz.CBA.2007.1.21 | decyzja z dnia 27 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Funkcjonowanie centralnych zbiorów danych tworzących Krajowy System Informacyjny Policji.

Dz.Urz.KGP.2006.17.106 | decyzja z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.23.307 | decyzja z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.23.310 | decyzja z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.23.310 | decyzja z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.23.295 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2006.23.295 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.27 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.27 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.27 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.21 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.21 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.21 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.22 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.22 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.22 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.23 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.23 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.24 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.24 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.25 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.25 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.26 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.26 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.26 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie Statutu Studia Filmowego "Kadr".

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.61 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "Zebra".

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.60 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2006.

Dz.Urz.MON.2006.23.311 | decyzja z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2006.23.308 | decyzja z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Agencja Produkcji Filmowej w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.62 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Agencja Scenariuszowa w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.65 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Instytucji Filmowej Filmu Polskiego - Agencji Promocji w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.63 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji Studia Filmowego "Dom" w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.64 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw Kryzysowych.

Dz.Urz.MKiDN.2006.8.66 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.14.96 | obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji przetargowej w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.35 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.36 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Realizacja ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.34 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wzmożenie dyscypliny wykonywania zadań służbowych przez żołnierzy i pracowników wojska poza granicami państwa.

Dz.Urz.MON.2006.23.304 | decyzja z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGPSP.2006.2.6 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2006.2.7 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dz.Urz.KGPSP.2006.2.8 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie organizacji żywienia.

Dz.Urz.MON.2006.23.305 | decyzja z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2006.23.306 | decyzja z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2007.2.6 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.33 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1.37 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych.

Dz.Urz.CBA.2007.1.19 | decyzja z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Lista podmiotów uprawnionych do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków.

Dz.Urz.MRiRW.2006.13.20 | obwieszczenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.13.18 | informacja z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2006.13.19 | informacja z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie kolejnej edycji Nagrody Lasów Państwowych im. Dyrektora Adama Loreta za 2006 r.

B.I.LP.2007.2.10 | decyzja z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt obowiązujący

Uzupełnienie składu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka".

B.I.LP.2007.1.4 | decyzja z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.19 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.20 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.20 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Transportu.

Dz.Urz.MT.2006.11.40 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 2006 r. | Akt jednorazowy