Departmental acts

Powołanie Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw Systemów Geoinformacyjnych.

Dz.Urz.MON.2007.2.19 | decyzja z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu doskonalenia zawodowego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2007.2.10 | decyzja z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Końskich.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.3 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opocznie.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.5 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przysusze.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.4 | zarządzenie z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Skład, zakres i tryb działania Komisji Programowo-Metodologicznej.

Dz.Urz.GUS.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie na uzbrojenie Policji paralizatora elektrycznego TASER X26.

Dz.Urz.KGP.2007.2.8 | decyzja z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.71 | porozumienie z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenia statutu Studia Miniatur Filmowych.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "OKO".

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2007.1.1 | obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych.

Dz.Urz.MF.2007.1.1 | obwieszczenie z dnia 11 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.8 | komunikat z dnia 10 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2007 r.

Dz.Urz.MT.2007.1.1 | decyzja z dnia 10 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członka Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.10 | decyzja z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Uchylenie decyzji Komendanta Głównego Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.2.6 | decyzja z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie terminu sporządzenia w 2007 r. sprawozdania z zakresu rolnictwa.

Dz.Urz.GUS.2007.1.8 | komunikat z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.4 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.5 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 9 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dorocznego święta 1 Szpitala Operacji Pokojowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.1.9 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce.

Dz.Urz.MON.2007.1.8 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie dorocznego święta Wojskowej Służby Prawnej.

Dz.Urz.MON.2007.1.2 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 1 Szpitala Operacji Pokojowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.1.6 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MON.2007.1.10 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2007.1.1 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2007.1.1 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2007.1.1 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2007.1.1 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2007.1.1 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2007.1.1 | decyzja z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu pracy komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.GUM.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Dz.Urz.MZ.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Dz.Urz.MZ.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Pediatrycznego Zespołu Ekspertów do Spraw Programu Szczepień Ochronnych.

Dz.Urz.MZ.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.2.7 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie szkolenia strzeleckiego policjantów.

Dz.Urz.KGP.2007.2.5 | decyzja z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 4 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.1.5 | komunikat z dnia 3 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

Dz.Urz.MSWiA.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 3 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie prac nad opracowaniem i realizacją programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MZ.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 2 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Roboczego do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.28 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2006 r.

Dz.Urz.UOKiK.2006.4.57 | wykaz z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz jednostek, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2006.18.94 | obwieszczenie z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie, doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2006 r.

Dz.Urz.UOKiK.2006.4.65 | wykaz z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Wykaz wytycznych, instrukcji, norm i zasad obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2007.2.8 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2006 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2006.15.103 | komunikat z dnia 28 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2006.15.102 | obwieszczenie z dnia 28 grudnia 2006 r. | Akt indywidualny