Departmental acts

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.1.5 | decyzja z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji egzaminacyjnej dla stwierdzenia kwalifikacji mierniczego górniczego i geologa górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.1.5 | decyzja z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Rejkiawiku /Republika Islandii/.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.11 | decyzja z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania kolegium redakcyjnego miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dz.Urz.MS.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 25 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2007.2.7 | obwieszczenie z dnia 24 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2007.4.6 | zarządzenie z dnia 24 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Madrycie w Królestwie Hiszpanii.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.29 | decyzja z dnia 24 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.2.9 | komunikat z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2007.2.17 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2007.2.17 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2007.2.17 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2007.2.17 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2007.2.16 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2007.2.18 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Organizacja kontroli resortowej.

Dz.Urz.MF.2007.12.68 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres działania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia.

Dz.Urz.MON.2007.2.25 | decyzja z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Uzbrojenia.

Dz.Urz.MON.2007.2.24 | decyzja z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Infrastruktury Badawczej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Inowrocławiu.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.6 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Żninie.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.7 | zarządzenie z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana rozkładu czasu pracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Erewaniu w Republice Armenii.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.27 | decyzja z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozkładu czasu pracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.28 | decyzja z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana rozkładu czasu pracy w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.26 | decyzja z dnia 23 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Limity przejazdów i noclegów oraz wysokość limitów kosztów szkolenia jednego żołnierza zawodowego.

Dz.Urz.MON.2007.2.23 | decyzja z dnia 22 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Departamentu Ochrony Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.24 | zarządzenie z dnia 22 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana klauzuli tajności informacji zawartych w dokumencie urzędowym.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.9 | decyzja z dnia 22 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Uchylenie zarządzenia w sprawie konsulów honorowych Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Wprowadzenie do stosowania "Regulaminu kontroli finansowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej".

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.16 | decyzja z dnia 19 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Dz.Urz.GUS.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 19 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Lista tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2007.1.3 | obwieszczenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.30 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.30 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.30 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.30 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.30 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy.

Dz.Urz.MZ.2007.2.5 | zarządzenie z dnia 18 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Bremie (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2007.1.7 | decyzja z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Frankfurcie nad Menem (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2007.1.6 | decyzja z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozkładu czasu pracy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Phnom Penh w Królestwie Kambodży.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.23 | decyzja z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana rozkładu czasu pracy w Instytucie Polskim w Pradze w Republice Czeskiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.22 | decyzja z dnia 17 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.3.11 | decyzja z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Szefa Grupy Zadaniowej do spraw Iraku.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.21 | decyzja z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2007.1.6 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w grudniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2007.1.9 | komunikat z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2007.1.5 | obwieszczenie z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji na temat wszczęcia postępowania administracyjnego.

Dz.Urz.KNF.2007.3.13 | uchwała z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie stanowiska "Ustalanie kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów".

Dz.Urz.MF.2007.2.11 | uchwała z dnia 16 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.1.6 | komunikat z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Gospodarka energetyczna w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.2.20 | decyzja z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Czarnogóry.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.5 | decyzja z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w IV kwartale 2006 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2007.1.4 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2007.1.3 | obwieszczenie z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.29 | zarządzenie z dnia 15 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.2.27 | upoważnienie z dnia 12 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny