Departmental acts

Ogłoszenie terminów i miejsca przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.

Dz.Urz.MB.2007.2.9 | komunikat z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności.

Dz.Urz.MZ.2007.3.8 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu krajowej listy oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności.

Dz.Urz.MZ.2007.3.8 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.5 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana nazwy i siedziby Nadleśnictwa Buda Stalowska w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Lublin.

B.I.LP.2007.3.13 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.2.10 | komunikat z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2007.6.13 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Współpracy z Zagranicą.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bolesławcu.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.11 | zarządzenie z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana do upoważnienia Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.2.28 | upoważnienie z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana rozkładu czasu pracy Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Hong Kongu.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.35 | decyzja z dnia 12 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Określenie podmiotu właściwego do współpracy z Centrum Satelitarnym Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MON.2007.4.40 | decyzja z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym.

Dz.Urz.MZ.2007.3.7 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym.

Dz.Urz.MZ.2007.3.7 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie, bez wypłat nagród z zysku, w czwartym kwartale 2006 r.

Dz.Urz.GUS.2007.2.14 | komunikat z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Sposób postępowania w Ministerstwie Obrony Narodowej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Dz.Urz.MON.2007.4.37 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2007.4.41 | decyzja z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Krakowie.

Dz.Urz.GUS.2007.2.10 | zarządzenie z dnia 9 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Program kursu doskonalenia zawodowego dla policjantów - kandydatów na nurków.

Dz.Urz.KGP.2007.3.21 | decyzja z dnia 8 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Studia Filmowego "KRONIKA".

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.4 | zarządzenie z dnia 8 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.2.6 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.2.6 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.2.6 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.2.6 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Rejestr rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.2.6 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Uchylenie decyzji Nr 24 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 21 marca 2006 r.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.34 | decyzja z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2006 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2007.1.5 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany w decyzjach o utworzeniu punktów legalizacyjnych w okresie od dnia 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.

Dz.Urz.GUM.2007.1.6 | obwieszczenie z dnia 7 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Przyznane dotacje ze środków finansowych na naukę na podstawową działalność statutową.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.9 | komunikat z dnia 6 lutego 2007 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.9 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.10 | zarządzenie z dnia 6 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie Karty Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.3.17 | decyzja z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2007.2.4 | zarządzenie z dnia 5 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Szefa Grupy Zadaniowej do spraw Iraku.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.33 | decyzja z dnia 2 lutego 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Polityki Naukowej Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Polityki Naukowej Unii Europejskiej.

Dz.Urz.MNiSW.2007.1.2 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.UPRP.2007.1.1 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2007 r. | Akt jednorazowy

Odporność odmian ziemniaków niewpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.2.2 | informacja z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków wpisanych do wspólnotowego katalogu odmian na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.2.3 | informacja z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wysokości maksymalnej stopy technicznej.

Dz.Urz.KNF.2007.1.1 | ogłoszenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie programu kursu doskonalenia zawodowego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.2.15 | decyzja z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.7 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lipnie.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.9 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Toruniu.

Dz.Urz.PKRUS.2008.2.8 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Metodyki inwentaryzacji siedlisk i roślin.

B.I.LP.2007.3.17 | decyzja z dnia 30 stycznia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

Dz.Urz.KGPSP.2007.1.6 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.31 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.3.9 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.13 | decyzja z dnia 29 stycznia 2007 r. | Akt indywidualny

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmowej "Czołówka".

Dz.Urz.MKiDN.2007.1.3 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej Nr 17 z dnia 10 lutego 2006 r.

Dz.Urz.MSZ.2007.1.32 | decyzja z dnia 29 stycznia 2007 r. | Akt jednorazowy