Departmental acts

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.51 | zarządzenie z dnia 14 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MT.2007.5.14 | zarządzenie z dnia 11 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie wprowadzenia programu kursu specjalizacyjnego z zakresu ruchu drogowego.

Dz.Urz.KGP.2007.10.82 | decyzja z dnia 10 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Uchylenie regulaminu nr 1 w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.54 | decyzja z dnia 10 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.KNF.2007.5.24 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Lista podmiotów uprawnionych do pobierania, konserwowania, przechowywania i dostarczania komórek jajowych i zarodków.

Dz.Urz.MRiRW.2007.12.16 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej.

Dz.Urz.MNiSW.2008.1.23 | wyrok z dnia 9 maja 2007 r. | Akt indywidualny

Przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej MSZ w zakresie obrony cywilnej.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.68 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.46 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.46 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.46 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.46 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Dz.Urz.MON.2007.10.119 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Dz.Urz.MON.2007.10.119 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Dz.Urz.MON.2007.10.119 | decyzja z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Uzupełnienie danych zawartych w rejestrze rzeczoznawców do spraw ruchu zakładu górniczego.

Dz.Urz.WUG.2007.5.19 | komunikat z dnia 9 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, dla których na 2007 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.37 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, dla których na 2007 rok zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MKiDN.2007.2.37 | obwieszczenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPS.2007.2.6 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.50 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.49 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie organizacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.45 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.5.47 | zarządzenie z dnia 9 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych.

Dz.Urz.KGP.2007.10.79 | zarządzenie z dnia 8 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie oficerów kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych.

Dz.Urz.KGP.2007.10.79 | zarządzenie z dnia 8 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiana nazwy Ośrodka Szkolenia Kadr Statystyki.

Dz.Urz.GUS.2007.5.33 | zarządzenie z dnia 4 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.KGP.2007.8.77 | porozumienie z dnia 2 maja 2007 r. | Akt obowiązujący

Określenie zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.67 | porozumienie z dnia 2 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.67 | porozumienie z dnia 2 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.KGP.2011.9.70 | porozumienie z dnia 2 maja 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych.

Dz.Urz.MS.2007.4.16 | zarządzenie z dnia 2 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Pienińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.2.44 | zarządzenie z dnia 2 maja 2007 r. | Akt jednorazowy

Plan finansowo-gospodarczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na 2007 r.

B.I.LP.2007.6.39 | zarządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Monako (Księstwo Monako).

Dz.Urz.MSZ.2007.2.51 | decyzja z dnia 30 kwietnia 2007 r. | Akt obowiązujący