Departmental acts

Likwidacja Zakładu Budżetowego "Wojskowe Misje Pokojowe".

Dz.Urz.MON.2007.13.147 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Resortowego do spraw Budżetu Zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.54 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Resortowego do spraw Budżetu Zadaniowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.54 | zarządzenie z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.7.41 | komunikat z dnia 21 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie jednolitego tekstu statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.Urz.MF.2007.7.37 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie jednolitego tekstu statutu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Dz.Urz.MF.2007.7.37 | obwieszczenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Dz.Urz.MB.2007.3.16 | komunikat z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Dz.Urz.MB.2007.3.17 | komunikat z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie nieetatowego pododdziału odwodowego Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.70 | decyzja z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym Instrukcji Wykonywania Służby Konwojowej.

Dz.Urz.CBA.2007.2.50 | decyzja z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach i terenach przywodnych.

Dz.Urz.KGP.2007.13.106 | porozumienie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie Komisji Budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.7.31 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2007.6.40 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.13.149 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.13.149 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.13.149 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Planowanie i wykonywanie budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.13.149 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.6.45 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.6.44 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt nienormatywny

Zdarzenie lotnicze Nr 061/06.

Dz.Urz.ULC.2007.6.35 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 063/04.

Dz.Urz.ULC.2007.6.34 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 101/06.

Dz.Urz.ULC.2007.6.37 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 341/06.

Dz.Urz.ULC.2007.6.36 | komunikat z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych.

Dz.Urz.CBA.2007.2.49 | decyzja z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.53 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Liczba udzielonych kredytów studenckich w roku akademickim 2006/2007 według stanu na dzień 31 marca 2007 r.

Dz.Urz.MNiSW.2007.3.40 | komunikat z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.3.48 | decyzja z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.49 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.49 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.49 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.50 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.51 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.3.52 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Dz.Urz.GUS.2007.6.39 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Bydgoszcz-Szwederowo.

Dz.Urz.ULC.2007.4.13 | ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Taryfa opłat lotniskowych w Porcie Lotniczym Wrocław im. Mikołaja Kopernika.

Dz.Urz.ULC.2007.4.14 | ogłoszenie z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2007 r.

Dz.Urz.MT.2007.6.17 | decyzja z dnia 15 czerwca 2007 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Algierze.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.56 | decyzja z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Bagdadzie.

Dz.Urz.MSZ.2007.2.57 | decyzja z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Określenie zasad i trybu postępowania z aktami kontroli w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.2.32 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.7.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2007 r. | Akt utracił moc