Departmental acts

Zm.: wytyczne w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.16.127 | wytyczne z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jędrzejowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1A.60 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koniecpolu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1A.58 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomsku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1A.57 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Organizacja naboru kandydatów do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.93 | instrukcja z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członka Komitetu Standardów Rachunkowości.

Dz.Urz.MF.2007.10.61 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2007.14.73 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.68 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Gorczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.71 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.70 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Parku Narodowego "Bory Tucholskie".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.74 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.69 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.73 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2007.4.72 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Regulamin organizacyjny Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.8.75 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Zarządu Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.8.75 | zarządzenie z dnia 22 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.9.57 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2007.9.55 | obwieszczenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Organizacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.8.74 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Organizacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.8.74 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Organizacja Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.8.74 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Szkoły Policealnej w Kolorówce-Osadzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej.

Dz.Urz.MRiRW.2007.24.31 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Szkoły Policealnej w Kolorówce-Osadzie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Ireny Kosmowskiej.

Dz.Urz.MRiRW.2007.24.31 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Janowie, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych.

Dz.Urz.MRiRW.2007.24.34 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Technikum w Bydgoszczy, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogrodowych.

Dz.Urz.MRiRW.2007.24.35 | zarządzenie z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.9.56 | komunikat z dnia 21 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.8.59 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2007.8.53 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2007.8.53 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Głównego Urzędu Statystycznego.

Dz.Urz.GUS.2007.8.53 | zarządzenie z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 110/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.24 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 112/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.23 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 140/03.

Dz.Urz.ULC.2009.1.11 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 141/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.18 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 149/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.16 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 154/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.17 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 165/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.15 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 179/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.22 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 212/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.14 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 235/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.13 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 238/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.21 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 238/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.20 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 260/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.8 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 268/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.10 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 280/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.19 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 342/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.9 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 97/03.

Dz.Urz.ULC.2009.1.12 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.8.58 | komunikat z dnia 20 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Procedury postępowania w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen.

Dz.Urz.KGP.2007.15.123 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Procedury postępowania w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen.

Dz.Urz.KGP.2007.15.123 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Procedury postępowania w związku z dokonywaniem sprawdzeń osób i przedmiotów w Systemie Informacyjnym Schengen.

Dz.Urz.KGP.2007.15.123 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.17.181 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.17.181 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zaopatrywanie w prasę komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.17.181 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie powołania Głównej Kancelarii Tajnej ATOMAL.

Dz.Urz.MON.2007.17.182 | decyzja z dnia 17 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.17.176 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego Projektem Rozbudowy Systemu Wiza-Konsul.

Dz.Urz.MSZ.2007.3.91 | decyzja z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.8.57 | komunikat z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.8.55 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.13.72 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2007.9.47 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2007.9.47 | zarządzenie z dnia 16 sierpnia 2007 r. | Akt utracił moc