Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.25 | zarządzenie z dnia 24 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.60 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.60 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.60 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt utracił moc

Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w nowe samoloty do przewozu ważnych osób w państwie.

Dz.Urz.MON.2007.18.192 | decyzja z dnia 21 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Finansów Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.9.82 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zarządu Zabezpieczenia Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.9.83 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.10.50 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku-Białej.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.112 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Grudziądzu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.111 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Nowym Sączu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.110 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opatowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.109 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.108 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Przeworsku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.106 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.107 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad i trybu zawierania umów o dzieło i umów zlecenia.

Dz.Urz.MZ.2007.14.78 | zarządzenie z dnia 21 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Główne Cele i Kierunki Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.18.191 | decyzja z dnia 20 września 2007 r. | Akt utracił moc

Główne Cele i Kierunki Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.18.191 | decyzja z dnia 20 września 2007 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2007.17.131 | decyzja z dnia 20 września 2007 r. | Akt utracił moc

Program szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2007.17.131 | decyzja z dnia 20 września 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 20 września 2007 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2007.1.8 | zarządzenie z dnia 20 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2007.14.77 | zarządzenie z dnia 20 września 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja na rok 2007.

Dz.Urz.MON.2007.18.189 | decyzja z dnia 20 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

Dz.Urz.MON.2007.18.185 | zarządzenie z dnia 20 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.10.63 | komunikat z dnia 20 września 2007 r. | Akt indywidualny

Porozumienie regionalne dotyczące usług radiotelefonicznych na śródlądowych drogach wodnych.

Dz.Urz.MT.2007.12.45 | komunikat z dnia 19 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne uposażenie policjantów w miesiącu czerwcu 2007 r.

Dz.Urz.KGP.2007.17.134 | obwieszczenie z dnia 19 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie trybu wyboru wykonawców prac naukowo-badawczych w roku 2008.

B.I.LP.2007.10.78 | decyzja z dnia 19 września 2007 r. | Akt utracił moc

Organizacja centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.52 | rozkaz z dnia 18 września 2007 r. | Akt utracił moc

Porozumienie o współpracy między Ministrem Obrony Narodowej i Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Dz.Urz.MON.2007.18.195 | porozumienie z dnia 18 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2007.4.57 | zarządzenie z dnia 18 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Grantów Przygotowawczych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.59 | zarządzenie z dnia 18 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2007.4.56 | zarządzenie z dnia 18 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.27.139 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.27.139 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.27.139 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.27.139 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-862 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.27.139 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 868-870 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.27.140 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 870-876 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.27.141 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 870-876 MHz.

Dz.Urz.UKE.2007.27.141 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady do Spraw Osób Niesamodzielnych.

Dz.Urz.MZ.2007.14.76 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w sierpniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.9.64 | komunikat z dnia 17 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.9.62 | obwieszczenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt nienormatywny

Wykaz osób posiadających certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dz.Urz.MF.2007.10.62 | komunikat z dnia 17 września 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.39 | decyzja z dnia 17 września 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Jaśle.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.104 | zarządzenie z dnia 17 września 2007 r. | Akt jednorazowy