Departmental acts

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Górze.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.151 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łukowie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.154 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oświęcimiu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.148 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Płocku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.152 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Suchej Beskidzkiej.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.147 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wadowicach.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.146 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.149 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.2.20 | zarządzenie z dnia 29 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Nadanie jednostkom organizacyjnym Wojsk Specjalnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.232 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Odporność odmian ziemniaków oraz materiałów hodowlanych ziemniaka na grzyba Synchytrium endobioticum.

Dz.Urz.MRiRW.2007.34.45 | informacja z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie członka Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu na trzecią kadencję.

Dz.Urz.MKiDN.2007.6.85 | decyzja z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie interdyscyplinarnego Zespołu do Spraw Krajowego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.73 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Komisji Prawa Autorskiego.

Dz.Urz.MKiDN.2007.6.86 | decyzja z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MF.2007.12.72 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2008 r.

Dz.Urz.MI.2007.1.3 | decyzja z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Marynarki Wojennej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.234 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Sił Powietrznych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.235 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.233 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania kolegium redakcyjnego miesięcznika "Prokuratura i Prawo".

Dz.Urz.MS.2007.10.47 | zarządzenie z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.12.77 | komunikat z dnia 28 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.12.76 | komunikat z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.238 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.238 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.238 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.238 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Kierownictwo Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.238 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2007.20.76 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Rada do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2007.20.76 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie postępowania z dokumentami etatowymi i tabelami należności w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.23.239 | decyzja z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: uchwała w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku.

Dz.Urz.NBP.2007.17.31 | uchwała z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Bielsku-Białej.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.137 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.138 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kępnie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.143 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Koniecpolu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.141 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Oleśnicy.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.142 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pszczynie.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.139 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomsku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.140 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rawiczu.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.144 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rawie Mazowieckiej.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.135 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Skierniewicach.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1C.136 | zarządzenie z dnia 27 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2007.25.304 | upoważnienie z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Organizacja egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego w dniu 16 marca 2008 r.

Dz.Urz.KNF.2007.8.36 | komunikat z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Skreślenie wpisu osoby prawnej z rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.12.75 | komunikat z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego.

Dz.Urz.KNF.2007.8.37 | komunikat z dnia 26 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2007.2.3 | zarządzenie z dnia 24 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Przeznaczenie pozostającej w Zarządzie Obsługi części zysku za 2006 r.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.139 | decyzja z dnia 24 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.29 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2007.12.69 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2007.12.69 | zarządzenie z dnia 23 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.12.74 | komunikat z dnia 23 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: uchwała w sprawie zasad i trybu naliczania oraz utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej.

Dz.Urz.NBP.2007.15.29 | uchwała z dnia 22 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.UKE.2007.32.181 | zarządzenie z dnia 22 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Kodeks etyki zawodowej funkcjonariusza Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.65 | decyzja z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Odwołanie Przedstawiciela Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.5.138 | decyzja z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Zmiana nazwy Nadleśnictwa Brzegi Dolne w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Krosno.

B.I.LP.2007.12.92 | zarządzenie z dnia 21 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Organizacja archiwum wyodrębnionego w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2007.2.37 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2007.2.28 | zarządzenie z dnia 20 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w III kwartale 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.11.74 | komunikat z dnia 20 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2007 r.

Dz.Urz.GUS.2007.11.73 | komunikat z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt nienormatywny

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2007.12.79 | komunikat z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt indywidualny

Określenie warunków technicznych archiwum wyodrębnionego Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2007.2.64 | decyzja z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących czynności w postępowaniach administracyjnych.

Dz.Urz.KGP.2007.22.161 | decyzja z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.GUM.2007.5.33 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.GUM.2007.5.34 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.GUM.2007.5.35 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2007 r. | Akt jednorazowy